Centar zdravlja Olimia

Holistički pristup u rešavanju vaših tegoba

Centar zdravlja Olimia sačinjava grupa lekara i fizioterapeuta pod vođstvom dr Petra Kurile, koji se temeljno posvećuju svakom našem posetiocu.

Holističkim pristupom u rešavanju zdravstvenih tegoba (od bolova, preko povreda do različitih oboljenja) uz najsavremeniju opremu, efikasno smo pomogli mnogima.

Želimo da pomognemo i vama. Pre svega smo usmereni na to da postanete svesni načina na koje možete da sprečite ponavljanje problema i kako ga uspešno izbeći.  

Olimski pristup zdravoj kičmi

Za zdravu kičmu

Kako bismo bili što uspešniji i što efikasniji u svom poslu stalno se usavršavamo u oblasti fizikalne terapije, kako u Sloveniji, tako i u inostranstvu, tražeći nove pristupe i metode koje bi vam mogle biti od koristi.

Pored korišćenja vrhunske opreme, naša glavna prednost holistički pristup, čime ubrzavamo oporavak od povreda i bolisti, što utiče na funkcionisanje nervnog – mišićnog  –  koštanog sistema i funkcionalnu koordinaciju pokreta.

Uspešnost našeg – olimskoga – pristupa merimo rezultatima koji su u određenim oblastima iznad prosečnih.

Opširnije

Naša ključna područja

U svom poslu smo stručnjaci za sledeće oblasti

  • Ortopedske i traumatske simptome (oštećenja zglobova, ligamenata, mišića, degenerativna oboljenja);
  • bolove izazvane različitim uzrocima; 
  • neurološke simptome (oštećenja perifernih nerava);
  • neurovegetativna iscrpljenost organizma.

Ko smo

dr med. Peter Kurila 

Načelnik Centra zdravlja Olimia je slovački fizijatar, koji je završio specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Mnoge terapije koje primenjuje u Centru zasnovane su na dostignućima Praške škole rehabilitacije, s kojom blisko sarađuje. On je u Sloveniji jedan od najvećih stručnjaka za DNS. Pored te metode znaće da vam preporuči i sprovede i druge terapije, koje su namenjene rehabilitaciji kičme, kao i preventivne vežbe za sprečavanje problema s leđima.

Peter Kurila takođe ima evropsku licencu iz fizikalne i rehabilitacione medicine (fizijatrije) i položen ispit iz Manuelne medicine. Tokom rada u Termama Olimia svojom predanošću i znanjem postigao je zavidne rezultate.

„Jedini sam fizijatar u Sloveniji koji se ozbiljno bavi perifernom vaskularnom rehabilitacijom kod pacijenata sa ishemijom donjih ekstremiteta zbog ateroskleroze, a takođe i kod dijabetičara sa polineuropatijom i ranama“, objašnjava Kurila.

Treba pomenuti kako je njegova terapija pomogla čoveku kojem je drugi ortoped kao najbolje rešenje predložio amputaciju noge. Nakon holističkih terapija u Centru zdravlja Olimia taj čovek već neko vreme sasvim normalno hoda. Peter Kurila o rezultatima svoga rada objavio brojne članke i učestvovao je na mnogim stručnim simpozijumima.

Naš učinak za vaše zdravlje

Uspešnost ozdravljenja u Centru zdravlja Olimia

U Centru zdravlja Olimia već mnogo godina proveravamo uspešnost našeg pristupa rehabilitaciji kolena, kuka i lumbalnog dela kičme. Zahvaljujući međunarodno referentnim metodama Knee Society ScoreHarris Hip Score i Back Pain Index  svrstavaju nas među najuspešnija lečilišta u Sloveniji i široj okolini. Međutim, ova tri područja rada nisu jedina zbog kojih možemo biti ponosni na svoj profesionalizam i predanost poslu.

Opširnije