Olimski metod lečenja kičme

Kičma je stub vitalnosti. Ona nam omogućava uspravno držanje, daje pokretljivost i snagu. Koliko je značajna za kvalitetan život shvatimo tek kada nas po prvi put zaboli. Tada svi želimo da nađemo najefikasnije sredstvo kako bismo uklonili bolove.

U Centru zdravlja Olimia vam možemo pomoći u tome na najprirodniji mogući način. Dosezanje harmonije pokreta uz pomoć našeg pristupa može se u Termama Olimia kombinovati sa opuštenim slobodnim aktivnostima.

Olimski metod

Olimski metod, koji u Centru zdravlja Olimia primenjuje dr med. Peter Kurila,  specialista fizikalne i rehabilitacijske medicine, temelji se na saznanjima savremene manuelne medicine s oslanjanjem na prašku školu rehabilitacije i dinamičnu neuromuskularnu stablizaciju (DNS), koju upotpunjavamo terapijama na najboljim spravama koje podstiču prirodnu regeneraciju.

Približavanje idealnoj fizičkoj formi

Suština Olimskog  metoda je približavanje zdravom držanju tela i idealnoj fizičkoj formi, koje većina ljudi poseduje u detinjstvu, ali kasnije, usled savremenog načina života bez prave telesne aktivnosti i s mnogo sedenja, zanemaruju i  gube.

Pogrešni pokreti često prouzrokuju bolove kod onih koji su pretrpeli različite povrede. Da bi se poboljšala fizička forma neophodno je poboljšati funkcionalno stanje kičme.

Adekvatnost našeg metoda potvrđujemo činjenicama da može da se koristi u 60% do 80% slučajeva umesto operacije međupršljenskog diska.

Olimski metod je posebno efikasan kod onih pacijenata kod kojih je bol u leđima rezultat neuravnoteženosti mišića i onih čiji bol izazvan trošenjem međupršljenskih diskova.  DNS je fokusiran na pronalaženje i lečenje funkcionalnih poremećaja kičme i uobičajenih bolova, koji klasičnim dijagnostičkim metodoma (RTG, MRI) ne detektuju strukturne promene. 

Učimo i znanje prenosimo na vas

Stručna ekipa Centra zdravlja Olimia već dug niz godina pohađa kurseve u svetski priznatim centrima za rehabilitaciju . To znanje rado prenosimo  svim našim pacijentima, nastojeći da ih osposobimo da se za zdravlje svoje kičme pobrinu i kod kuće.

Svako ko se podvrgne našim terapijama dobija i individualni olimski vodič sa savetima i adekvatnom obukom.  Svoje rezultate pratimo na međunarodno priznatimi skalama u slučaju terapija spinalnim metodom Back pain index (BPI).

Olimski paketi za vašu zdravu kičmu

U Termama Olimia vam nudimo mnogobrojne povoljne pakete, zahvaljujući kojima odstranjivanje bolova iz vaše kičme u Centru zdravlja Olimia možete udružiti sa boravkom kod nas. Zato su svi oni koji bi hteli da provedu prijatan odmor i da na duže staze spreče probleme sa leđima pozvani da izaberu jedan od brojnih paketa koje nudimo.