Pohodne poti

Sprehajanje in pohodništvo veljata danes za najbolj priljubljeni vrsti vsakodnevne rekreacije. Številne sprehajalne in pohodniške poti v okolici Term Olimia vam resnično omogočajo, da si zbistrite misli in pretegnete noge.

K Sv. Emi

Sprehajalna pot do cerkvice Sv. Eme poteka od Term Olimia preko Sodne vasi, kjer nadaljujemo v severovzhodni smeri glavne ceste in pri železniški progi sledimo tabli za Sv. Emo.

Pot proti cerkvi je strma in primerna za sprehajalce, ki so srednje dobro fizično pripravljeni. Na vrhu hriba tako cerkev kot tudi razgled bogato poplačata vložen trud.

Dolžina poti: 8 km

Družinska pot

Za družine z majhnimi nadebudneži je za sprehod zelo primerna Družinska pot. Izhodišče poti je Aparthotel Rosa, kjer mimo ribnikov zavijemo po prijetni makadamski cesti, ki vodi skozi gozd.

Kaj kmalu se znajdemo pri grajski kašči in pot nadaljujemo po asfaltirani cesti vse do trgovine Polje. Tukaj zavijemo desno in se mimo vodnega parka Aqualuna vrnemo v terme.

Dolžina poti: 5 km

Na Rudnico

Na 686 metrov visok vrh Rudnice Plešivec se podamo od Term Olimia. Po poti se lahko sprehodimo preko naselja Slivje do podružnične cerkve Sv. Andreja in preko Olimske gore nadaljujemo pot do Plešivca.

Vrnemo se preko Male Rudnice in Silavca ter sestopimo v Olimje, kjer si, če imamo še kaj moči, lahko ogledamo samostan in čokoladnico.

Dolžina poti: približno 13 km

Geološka učna pot Rudnica – Virštanj

Pot poteka v severnem delu Kozjanskega parka, okoli naselja Olimje. Trasa geološke poti poteka po relativno majhnem območju Kozjanskega parka, vendar je pestrost geološke zgradbe povsem primerna za predstavitev celotnega geološkega razvoja in geološke zgradbe Kozjanskega.

Tu so tudi druge naravne vrednote (dolina Olimskega potoka, lipa v Olimju) in kulturna dediščina (cerkev Marijino Vnebovzetje v Olimju, samostan Olimje, cerkev Sv. Andreja v Olimju, cerkev Devica Marija na Pesku, Počivavškov kozolec v Slakah in arheološko najdišče na Rudnici).

Pešpot z lepimi razglednimi točkami, s katerih se vidi večji del Kozjanskega parka, je primerna za vsakega obiskovalca s povprečnimi fizičnimi sposobnostmi. Poteka po gozdnih stezah, kolovozih in delno po lokalnih cestah z redkim prometom.