Informacije za vlagatelje

Kodeks upravljanja
Term Olimia d.d.

Kodeks upravljanja Term Olimia d.d. (v nadaljevanju Kodeks) je kot priporočilo dobre prakse namenjen delničarjem družbe, upravi družbe in nadzornemu svetu družbe Terme Olimia d.d. (v nadaljevanju družbe).

Kodeks je izdelan na osnovi izhodišč Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Združenje nadzornikov Slovenije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter hkrati upošteva vse posebnosti družbe glede osnovnih mehanizmov upravljanja.

KODEKS UPRAVLJANJA (pdf)

Politika komuniciranja z delničarji

Družba omogoča delničarjem poleg komuniciranja na skupščini tudi medletno obveščanje na pisno zahtevo posameznega delničarja.

Na spodnji povezavi preverite katere informacije so na voljo.

POGLEJ (pdf)

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta

Izjave o neodvisnosti zunanjih članov nadzornega sveta POGLEJ (pdf)


Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih
POGLEJ (pdf)