GDPR saglasnosti

Samo najbolje iz Termi Olimia

Upravljač ličnih podataka: Terme Olimia d.d. Kontakt ovlaštene osobe za zaštitu ličnih podataka(DPO): dpo@terme - olimia.com, +386 3 829 70 00

Vaši lični podaci

Način trženja

Termama Olimia d.d. i njenim ovlaštenim ugovornim obrađivačima izričito dozvoljavam obradu ispod navedenih ličnih podataka:

O novim ponudama, pogodnostima, ponudama, novostima, događajima i nagradnim igrama.

Vrsta ličnih podataka

Ime, prezime, elektronska adresa, internet kolačići i geolokacijski podaci pojedinca.

O novim ponudama, pogodnostima, ponudama, novostima, događajima, nagradnim igrama i našim uslugama, koje će biti prilagođene Vašim pokazanim interesima i zanimanjima.

Vrsta ličnih podataka

Ime, prezime, elektronska adresa, telefonski broj, sociodemografski podaci, internet kolačići i geolokacijski podaci pojedinca.

Željeni način komunikacije

Termama Olimia d.d. i njenim ovlaštenim ugovornim obrađivačima izričito dozvoljavam obaveštavanje putem sledećih kanala: