Rezervirajte online

»MFE TERME OLIMIA«

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: »MFE TERME OLIMIA«

Investitor Terme Olimia d.d. namerava v sklopu projekta: »MFE TERME OLIMIA« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Gradnja sončne elektrarne MFE TERME OLIMIA je predvidena več lokacijah, in sicer MFE AQUALUNA, MFE HOTEL BREZA, MFE HOTEL ROSA IN MFE TERME OLIMIA PARKIRIŠČE. Skupna nazivna moč vseh sončnih elektrarn bo 1.449,02 kWp.

Predvidena višina sofinanciranja: 229.086,66 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.«  Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).