OBVESTILO O VIDEONADZORU

OBVESTILO O VIDEONADZORU

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTIH DRUŽBE TERME OLIMIA d.d.

1. Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

TERME OLIMIA d.d.

Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek

Matična številka: 5090822000, davčna številka: SI 26743922

Za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov:

Kontaktni telefon: +386 (0) 3 829 7000,

e-naslov: info@terme-olimia.com

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): Borut Šergon, e-naslov: dpo@terme-olimia.com

3. Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih družbe TERME OLIMIA d.d., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo f. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR.

4. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: Upravljavec osebnih podatkov bo posnetke obdeloval izključno za primarni namen – za namen zaradi katerega je bil videonadzor vzpostavljen. 

5. Neobičajne nadaljnje obdelave:

- nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;

- zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;

- nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo);

- posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdlje 90 dni.

6. Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

- vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,

- izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema,

- ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,

- prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

7. Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: TERME OLIMIA d.d. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek ali na e- naslov: dpo@terme-olimia.com.

8. Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje: osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.