SPOŠTOVANJE KORPORATIVNE INTEGRITETE

Družba Terme Olimia d. d.  v okviru svojega poslovanja celovito spoštuje zakonodajo, interna pravila družbe ter dobre poslovne običaje ter etična načela. S tem družba sledi spoštovanju korporativne integritete.

V družbi je imenovan Pooblaščenec za korporativno integriteto, kot odgovorna oseba, ki skrbi za korporativno integriteto v družbi in v primeru morebitne naznanitve kršitve korporativne integritete, sproži postopek preiskave in sprejme nadaljnje ukrepe v primeru ugotovljene kršitve.

V kolikor posameznik pri poslovanju družbe zazna nespoštovanje zakonodaje, internih pravil družbe, dobrih poslovnih običajev in etičnih načel, ima možnost podati naznanitev nespoštovanja korporativne integritete.

Naznanitev nespoštovanja korporativne integritete se lahko opravi na tri načine:

1. Preko klasične pošte na naslov družbe:

TERME OLIMIA d.d.
Pooblaščenec za korporativno integriteto
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

2. Preko elektronskega naslova: integriteta@terme-olimia.com

V primeru prijave preko maila lahko anonimnost komunikacije zagotovite tako, da ustvarite anonimni poštni predal. Pooblaščenec bo z vami komuniciral in vam zastavljal morebitna vprašanja za razjasnitev naznanitve.

3. Preko spodnjega obrazca

Naznanitev je lahko tudi anonimna. Pomembno je, da naznanitelj opiše vsa dejstva, tudi tista, ki se morda ne zdijo primerna, ter priloži dokaze, v kolikor z njimi razpolaga.

Obrazec

Pripnite gradivo