Informacije javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, družba Terme Olimia d.d. na tem mestu objavlja informacije javnega značaja.

Podatki o družbi

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma družbe: Terme Olimia d.d.
Sedež družbe: Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek
Identifikacijska številka za DDV: SI26743922
Matična številka: 5090822
Glavna šifra dejavnosti: 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Abanka d.d. SI56 0510 0801 4748 454
NLB d.d. SI56 0223 4001 0397 381
Banka Intesa Sanpaolo d.d. SI56 1010 0004 4541 813

Odgovorna oseba: Florjan Vasle, direktor

Kontaktna oseba za informacije javnega značaja: Vasja Čretnik, prokurist družbe