Informacije javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, družba Terme Olimia d.d. na tem mestu objavlja informacije javnega značaja.

Podatki o družbi

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma družbe: Terme Olimia d.d.
Sedež družbe: Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek
Identifikacijska številka za DDV: SI26743922
Matična številka: 5090822
Glavna šifra dejavnosti: 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov

TRANSAKCIJSKI RAČUN

NLB d.d. SI56 0223 4001 0397 381
Banka Intesa Sanpaolo d.d. SI56 1010 0004 4541 813

Odgovorna oseba: Florjan Vasle, direktor

Kontaktna oseba za informacije javnega značaja: Vasja Čretnik, prokurist družbe

Predsednik nadzornega sveta: Zlatko Vili Hohnjec