Se nam želite pridružiti?

V Termah Olimia se zavedamo, da za dosego ciljev in rezultatov niso dovolj zgolj storitve same, ampak temu dajo pravo vsebino in vrednost šele zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem, veščinami in kančkom osebnega pristopa naših storitev predstavljajo in udejanjajo v praksi kot kakovostne in drugačne.

WELLNESS RECEPTOR (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • prodaja vseh wellness storitev (bazeni, savne, wellness tretmaji itd.),
 • aktivna prodaja wellness tretmajev,
 • računalniško vodenje evidence wellness storitev in obračun opravljenih storitev,
 • skrb za urejenost delovnega prostora,
 • informiranje gostov,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.


VODJA GOSTINSTVA V TERMAH TUHELJ(M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • vodenje področja gostinstva s ciljem slediti filozofiji neprestanih izboljšav, optimizacije procesa ter dviga produktivnosti,
 • priprava planov, organizacija, koordinacija, spremljanje in nadzor dela v strežbi in kuhinjah v celotnem kompleksu,
 • zagotavljanje kvalitete gostinskih storitev in zadovoljstva gostov,
 • kadrovanje in uvajanje novih zaposlenih, skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih,
 • aktivno spremljanje novosti v panogi, v kateri posluje družba,
 • skrb za kvalitetno izvajanje HACCP sistema.

Pričakovanja:

 • vsaj 5 let delovnih izkušenj v gostinstvu,
 • vsaj 3 leta vodstvenih izkušenj,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost in inovativnost,
 • ciljna naravnanost in proaktivnost.


HOTELSKA GOSPODINJA (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • zagotavljanje in kontrola urejenosti in čistoče nastanitvenih kapacitet, kopališč in okolice,
 • operativno organiziranje del in nalog v namestitvenih kapacitetah,
 • operativno organizira delo delavcev v oddelku,
 • zagotavljanje racionalne porabe materiala, standardov in delovne sile,
 • naročanje čistilnih  in delovnih sredstev,
 • vodenje evidenc in inventur,
 • skrb za lastno strokovno usposabljanje in podajanje predlogov za uvedbo novitet in izboljšav,
 • stalno spremljanje trendov in razvoja na področju čiščenja,
 • redno izvajanje izobraževanj in praktičnih usposabljanj za sodelavce v oddelku gospodinjstva,
 • upoštevanje pravil osebne urejenosti na delovnem mestu
 • delo po navodilih za delo in upoštevanje etičnega kodeksa podjetja,
 •  ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • VI. stopnja izobrazbe,
 • osnovno znanje dveh tujih jezikov,
 • osnovno poznavanje računalniških veščin (Word / Excel),
 • vozniški izpit B-kategorije,
 • veselje do dela z ljudmi in pozitiven odnos do dela,
 • osebna urejenost, komunikativnost, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, organiziranost,
 • predhodne izkušnje iz hotelskega gospodinjstva na podobnem delovnem mestu vsaj 1 leto (npr. kot nadzornica, hotelska gospodinja),
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih / praznikih.


REFERENT V SLUŽBI REZERVACIJ  (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • operativno delo pri izvajanju rezervacij namestitvenih kapacitet,
 • opravljanje profesionalne rezervacijske korespondence z individualnimi gosti,
 • vodenje evidenc  in izvajanje rezervacij gostov napotenih na zdravljenje s strani ZZZS,
 • sprejemanje in reševanje posebnih zahtev gostov v okviru pristojnosti,
 • pripravljanje cenikov v Phobsu,
 • sodelovanje z marketinško službo glede priprave novih ponudb in objave na spletnih portalih,
 • upravljanje z zunanjimi spletnimi portali za rezervacijo namestitvenih kapacitet,
 • pospeševanje prodaje namestitvenih in dodatnih storitev,
 • vodenje dnevnih, tedenskih, mesečnih in obdobnih evidenc,
 • delo po navodilih za delo in upoštevanje etičnega kodeksa podjetja,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

 


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi, 
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

VODJA GOSTINSTVA NA BAZENIH (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • priprava pogojev dela, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in spremljanje dela v restavracijah  in barih na bazenih,
 • vodenje, usmerjanje in motiviranje zaposlenih z namenom skupnega doseganja zastavljenih ciljev,
 • skrb za stroške dela in racionalno porabo materiala, spremljanje rezultatov poslovanja in delovanje v smeri doseganja planiranih ciljev,
 • priprava receptur in menijev pijače,
 • priprava, točenje in strežba pijače,
 • posredovanje zahtev za naročanje materiala,
 • skrb za urejenost na delovnem mestu in urejenost delovnega okolja,
 • zagotavljanje izvajanja notranjega nadzora skladno s HACCP sistemom,
 • zagotavljanje skladnosti s predpisi o zdravju in varnosti pri delu.
 • uvajanje stalnih izboljšav in skrb za strokovno izobraževanje zaposlenih v oddelku.

Pričakovanja:

 • V. ali VI. stopnjo izobrazbe,
 • 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,
 • veselje do dela v timu,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

VODJA KUHINJE
(m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • vodenje, usmerjanje in motiviranje zaposlenih z namenom skupnega doseganja zastavljenih ciljev,
 • priprava pogojev dela, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in spremljanje dela v kuhinji,
 • odgovornost za usposabljanje in izobraževanje svojega tima,
 • skrb za stroške dela in racionalno porabo materiala,
 • materialna odgovornost za inventar in osnovna sredstva v kuhinji in tehničnih prostorih kuhinje,
 • spremljanje rezultatov,
 • odgovornost za inventurno stanje živil po inventuri,
 • odgovornost za okusnost in prezentacijo jedi ter za strokovno in higienično ravnanje z jedmi,
 • priprava receptur in menijev,
 • posredovanje zahtev za naročanje materiala,
 • zagotavljanje izvajanja notranjega nadzora skladno s HACCP sistemom,
 • vnos podatkov v računalniški sistem,
 • zagotavljanje skladnosti s predpisi o zdravju in varnosti pri delu,
 • ostala delo po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • V. ali VI. stopnja izobrazbe,
 • 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,
 • veselje do dela v timu,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Picopek (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • priprava pic po naročilu,
 • skrb za kakovost in ustreznost pripravljene hrane,
 • skrb za pravilno shranjevanje živil,
 • čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin.

 


Pričakovanja:

- delovne izkušnje na primerljivih delovnih mestih,
- zaključena vsaj IV. stopnja izobrazbe,
- veselje do dela timu,
- pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

maser (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • strokovno opravljanje različnih vrst masaž,
 • informiranje in svetovanje gostom o storitvah wellnessa in bazenov,
 • strokovno opravljanje negovalno-terapevtskih postopkov,
 • priprava prostorov, pripomočkov in materialov,
 • svetovanje in prodaja ustreznih kozmetičnih pripomočkov, terapij, masaž gostu, glede na njegove težave,
 • skrb za čistočo in urejenost delovnih prostorov,
 • skrb za lastno strokovno izobraževanje in uvajanje stalnih izboljšav pri svojem delu,
 • podajanje predlogov za izboljšave in razvoj organizacijske enote.

Pričakovanja:

 • zaključena srednja šola (IV. stopnja izobrazbe),
 • opravljen NPK za maserja,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • poznavanje različnih tehnik masaž,
 • veselje do dela z ljudmi.
 

Reševalec iz vode (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • skrb za varnost in dobro počutje vseh gostov, tako na notranjih in zunanjih bazenih,
 • priprava kopališč in skrb za urejenost objektov,
 • reševanje iz vode in nudenje prve pomoči.


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • zaželeno osnovno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • veljavna licenca za reševalca iz vode (A1 ali A2),
 • v primeru, da kandidat še nima opravljene licence, nudimo možnost sofinanciranja.

Pomivalec posode (M/Ž)

Vaše naloge bodo:
 • ročno in strojno pomivanje bele in črne kuhinjske posode in jedilnega pribora,
 • vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji v skladiščnih prostorih,
 • priprava enostavnih jedi,čiščenje in priprava živil,
 • skrb za pravilno shranjevanje živil,
 • čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin.

Pričakovanja:

 • zahtevana je osnovnošolska izobrazba,
 • višja izobrazba je prednost,
 • delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih,
 • veselje do dela timu,
 • pozitiven odnos do dela,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Vzdrževalec (m/ž)

Vaše naloge bodo:

- izvajanje delovnih nalogov po sobah hotelov, apartmajev in kampu,       
-  izvajanje manjših popravil po hotelu, v apartmajih in v bazenskem kompleksu,
- opravljanje tekočega vzdrževanja,
- pripravljanje notranjih in zunanjih objektov,
- izvedba enostavnih projektov elektro, strojne in gradbene stroke,
- skrb po preventivnem in kurativnem vzdrževanju energetskih postaj,
- vzdrževanje bazenske tehnike in priprave kopalne vode,
- vzdrževanje in odprava napak na prezračevalnih napravah in komunalnih sistemih.

Pričakovanja:
 • vsaj IV. ali V. stopnjo izobrazbe - strojne smeri,
 • zaželene izkušnje na podobnih delovnih mestih,
 • samostojnost,
 • fleksibilnost,
 • iznajdljivost,
 • samoiniciativnost.

Čistilka - sobarica (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • Čiščenje in urejanje hotelski sob, apartmajev,
 • Nameščanje hotelskih standardov in propagandnega materiala,
 • Skrb za minibar,
 • Javljanje tehničnih napak v sobah,
 • Vodenje evidenc različnega drobnega materiala,
 • Urejanje delovnega okoljaPričakovanja:

 • Zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih
 • Prijaznost in gostoljubnost
 • Smisel za red in čistočo
 • Natančnost in urejenost

Kuhar (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • samostojna priprava in kreiranje jedi v penzionski ponudbi,
 • skrb za kakovost in ustreznost pripravljene hrane,
 • skrb za pravilno shranjevanje živil,
 • upoštevanje navodil in normativov s področja kuhinje,
 • čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin.

Pričakovanja:
 • zaključena vsaj III. stopnja izobrazbe,
 • veselje do dela timu,
 • samostojnost pri pripravi jedi,
 • komunikativnst, prijaznost in odgovornost.

Receptor (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • Prijazen sprejem gostov in ponudba storitev (»check in«),
 • Predstavitev wellness ponudbe in skrb za dobro počutje gostov,
 • posredovanje informacij o dogajanjih in ponudbi v kraju in okolici,
 • zaključevanje in obračunavanje storitev (»check out«)
 • izvajanje standardov, navodil in normativov recepcijskih storitev.


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi

 Natakar (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • sprejem in svetovanje gostom glede ponudbe,
 • kakovostna in ažurna postrežba,
 • prevzem naročil in obračun storitev,
 • skrb za urejenost delovna mesta,
 • izvajanje standardov, navodil in normativov s področja strežbe.
Pričakovanja:
 • vsaj 3 mesece delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenščine,
 • znanje tujih jezikov predstavlja prednost,
 • vljudnost in ustrežljivost do gostov,
 • veselje do dela z ljudmi.

Nudimo:

Zaposlitev z željo po dolgoročnem sodelovanju, delo v prijetnem okolju in dobre delovne pogoje, strokovno izpopolnjevanje in karierni razvoj.

Novemu sodelavcu bomo poleg rednega plačila in stimulacije zagotovili tudi bogat nabor ostalih ugodnosti v sklopu skupine Term Olimia.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem zapisu, ste motivirani in imate ustrezne kompetence, vas vabimo, da nas v to prepričate ter se pridružite uspešni in pozitivni ekipi z močno vizijo.

Vašo prijavo skupaj z življenjepisom pošljite na kariera@terme-olimia.com.

Veselimo se vašega zanimanja in priložnosti sodelovanja.

kadrovske štipendije

V Termah Olimia se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed naših temeljnih vrednot. Da bomo tudi v prihodnje uresničevali zastavljene cilje, vabimo mlade, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

Štipendistu ali štipendistki Term Olimia bo poleg finančne podpore omogočena tudi pomoč pri pripravi seminarskih nalog. Prav tako bo imel/-a priložnost spoznati bodoče delovno okolje in sodelavce ter si v okviru študentskega dela pridobiti nove delovne izkušnje.

Štipendija obsega:

 • osnovno štipendijo (ki je odvisna od letnika),
 • dodatek za učni uspeh,
 • dodatek za oceno mentorja.

Štipendiramo naslednje poklice:

 • kuhar,
 • natakar,
 • slaščičar,
 • gastronomski tehnik,
 • organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu.

Prijava naj vsebuje:

 • prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja,
 • življenjepis,
 • zadnje šolsko spričevalo,
 • potrdilo o vpisu,
 • priznanja in pohvale za dosežke,
 • izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije.

Postanite del uspešne ekipe!
Ekipe Term Olimia.

Razpis za kadrovske štipendije je stalen, prijave sprejemamo ves čas na elektronski naslov kariera@terme-olimia.com ali po pošti na naslov:

Terme Olimia d.d.
Kadrovska služba
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

Obrazec za zaposlitev

Osebni podatki

Izkušnje in življenjepis