Se nam želite pridružiti?

V Termah Olimia se zavedamo, da za dosego ciljev in rezultatov niso dovolj zgolj storitve same, ampak temu dajo pravo vsebino in vrednost šele zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem, veščinami in kančkom osebnega pristopa naših storitev predstavljajo in udejanjajo v praksi kot kakovostne in drugačne.

NUDIMO:

Zaposlitev z željo po dolgoročnem sodelovanju, delo v prijetnem okolju in dobre delovne pogoje, strokovno izpopolnjevanje in karierni razvoj.
Novemu sodelavcu bomo poleg rednega plačila in stimulacije zagotovili tudi bogat nabor ostalih ugodnosti v sklopu skupine Term Olimia.
V kolikor ste se prepoznali v zgornjem zapisu, ste motivirani in imate ustrezne kompetence, vas vabimo, da nas v to prepričate ter se pridružite uspešni in pozitivni ekipi z močno vizijo.
Vašo prijavo skupaj z življenjepisom pošljite na kariera@terme-olimia.com.
Veselimo se vašega zanimanja in priložnosti sodelovanja.

VODJA VZDRŽEVANJA (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • načrtovanje, organiziranje in vodenje dela vzdrževanja v skladu z vlogo in nalogami službe,
 • odgovornost za ažurno, strokovno in pravočasno izvajanje vzdrževalnih del,
 • planiranje in vodenje vzdrževanja na hotelskem, bazenskem in zunanjem delu vseh objektov podjetja,
 • vodenje vzdrževalnih projektov,
 • obvladovanje porabe in stroškov tehničnega materiala, energentov in storitev,
 • sodelovanje in nadzor nad izvedbo storitev zunanjih pogodbenih izvajalcev,
 • odgovornost za izvajanje ustreznega zaščitnega sistema na področju požarne varnosti,
 • odgovornost zagotavljanja, da so objekti in stroji vzdrževani po planu oziroma veljavnih predpisih,
 • urejanje in vodenje tehnične dokumentacije,
 • pripravljanje predlogov izboljšav, inovacij ter njihova realizacija,
 • izvajanje ustreznega zaščitnega sistema na področju požarne varnosti, kemijske varnosti ter splošne varnosti v podjetju,
 • priprava poročil in poročanje vodstvu.

Pričakovanja:

 • VI. ali VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri, GING ali druge ustrezne smeri,
 • vsaj 5 letne vodstvenih delovnih izkušenj, zaželeno na pozicijah s področja vzdrževanja,
 • znanje s področja organizacije dela, ekonomije oz. upravljanja s stroški,
 • zaželene izkušnje s področja bazenske strojne instalacije in opreme,
 • znanje vsaj enega tujega jezika (angleški/nemški jezik),
 • vodstvene sposobnosti,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost delovanja v timu,
 • sposobnost za delo pod časovnim pritiskom,
 • strokovnost in natančnost,
 • sposobnost logično-analitičnega mišljenja,
 • visoka stopnja odgovornosti in zanesljivosti,
 • velika mero samoiniciativnosti in motiviranosti za pridobivanje novih znanj,
 • poznavanje dela z aplikacijami Microsoft Office,
 • ciljna usmerjenost v rezultate dela. 

Nudimo:

 • možnost dolgoročnega sodelovanja.

VZDRŽEVALEC (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • opravljanje del na področju operativnega vzdrževanja, popravila strojev in opreme ali na področju oskrbe z energenti, na hotelskem, bazenskem, notranjem in zunanjem delu vseh objektov podjetja,
 • samostojno opravljanje vseh ostalih del iz delovnega področja, ki so povezana z deli in opravili, navedenimi v opisu delovnega mesta,
 • opravljanje nalog pri pripravi vzdrževalnih del in načrtovanju priprav in opreme,
 • vzdrževanje in odprava napak na elektro in energetskih sistemih,
 • vzdrževanje in odprava napak na sistemu ogrevanja in hlajenja,
 • vzdrževanje in odprava napak na prezračevalnih in klimatskih sistemih,
 • vzdrževanje in odprava napak na vodovodnem omrežju,
 • vzdrževanje in odprava napak na fekalni in meteorni kanalizaciji,
 • vzdrževanje in odprava napak na sistemih bazenske tehnike in priprave bazenske vode,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe,
 • pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • zaželene izkušnje na podobnih delih.

REFERENT ZA KADROVSKE ZADEVE (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • organiziranje in izvajanje aktivnosti na področju izobraževanja kadrov,
 • spremljanje in razvoj zaposlenih,
 • sodelovanje pri kadrovskih projektih,
 • spremljanje kadrovskih kazalnikov, predlaganje in izvajanje ukrepov,
 • vodenje in urejanje kadrovskih evidenc in dokumentacije,
 • priprava poročil in analiz,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami in strokovnimi sodelavci.

Pričakovanja:

 • izobrazba socialne, ekonomske ali druge ustrezne smeri (zaželena smer: psihologija, kadrovski management),
 • odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na kadrovskem področju, zaželeno s področja razvoja in izobraževanja zaposlenih,
 • poznavanje delovnopravne zakonodaje,
 • sposobnost analitičnega načina razmišljanja in usmerjenost k rezultatom,
 • samostojnost, samoiniciativnost in proaktivnost,
 • sposobnost dela v timu,
 • delavnost, odgovornost in iznajdljivost,
 • aktivno znanje angleškega jezika in uporabo MS Office.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

REFERENT V SLUŽBI REZERVACIJ (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • operativno delo pri izvajanju rezervacij namestitvenih kapacitet,
 • opravljanje profesionalne rezervacijske korespondence z individualnimi gosti,
 • vodenje evidenc in izvajanje rezervacij gostov napotenih na zdravljenje s strani ZZZS,
 • sprejemanje in reševanje posebnih zahtev gostov v okviru pristojnosti,
 • pripravljanje cenikov v Phobsu,
 • sodelovanje z marketinško službo glede priprave novih ponudb in objave na spletnih portalih,
 • upravljanje z zunanjimi spletnimi portali za rezervacijo namestitvenih kapacitet,
 • pospeševanje prodaje namestitvenih in dodatnih storitev,
 • vodenje dnevnih, tedenskih, mesečnih in obdobnih evidenc,
 • delo po navodilih za delo in upoštevanje etičnega kodeksa podjetja,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina). Prednost imajo kandidati, ki obvladajo italijanski jezik,
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

DIETETIK (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • predavanja o zdravem načinu življenja,
 • ustvarjanje in promocija novih programov s področja prehranskega svetovanja,
 • svetovanja s področja prehranskih svetovanj,
 • sodelovanje z zdravstvenim timom fizioterapevtov, zdravniki,
 • organiziranje urnikov zdrave prehrane,
 • sodelovanje z laboratoriji,
 • sodelovanje na temelju zdrave prehrane z ostalimi oddelki v termah: kuhinja, restavracije, 
 • opravljanje analize sestave telesa s pomočjo strokovnih pripomočkov,
 • sestava individualnih jedilnikov na podlagi specifičnih krvnih analiz, laboratorijskih preiskav in meritve sestave telesa,
 • sodelovanje z zdravstvenim osebjem pri obravnavah pacientov,
 • opravljanje zdravstvenega vzgojnega dela,   
 • izvajanje prehranskih terapij in sprotno preverjanje učinkov posameznih postopkov in terapij,
 • organiziranje racionalne porabe materialov pri izvajanju storitev,
 • nadzor in skrb za čistočo in urejenost delovnih prostorov,
 • skrb za lastno strokovno izobraževanje, spremljanje novosti in uvajanje stalnih izboljšav oddelka,
 • podajanje predlogov za izboljšave in razvoj organizacijske enote,
 • delo po navodilih za delo, upoštevanje etičnega kodeksa podjetja in poklicev v zdravstvu,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • VI./2 ali VII. stopnja izobrazbe, smer prehransko svetovanje/dietetika,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • pogovorno znanje angleščine, zaželeno znanje nemščine in italijanščine.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 6 mesecev s poskusno dobo in željo po dolgoročnem sodelovanju.

DELAVEC V WELLNESSU (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • priprava bazenov in savn na obratovanje,
 • skrb za varnost gostov na bazenih in v savnah,
 • zagotavljanje napitkov in sadja v savnah,
 • priprava pilingov in krem v skladu z navodili,
 • pomoč, svetovanje in vzgoja gostov v zvezi s pravili savnanja,
 • sporočanje okvar in izdaja delovnih nalogov,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • III. stopnja izobrazbe,
 • zaželeno znanje vsaj ena tujega jezika (angleščina/nemščina/italijanščina),
 • zaželeno poznavanje savn, vendar ni pogoj,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

PRAVNIK (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • pravno svetovanje, reševanje primerov in izvajanje delovnih nalog s področja civilnega prava, predvsem delovnega prava, varstva osebnih podatkov, pogodbenega prava in stvarnega prava,
 • priprava in pregledovanje različnih vrst pogodb, pravnih aktov in ostale dokumentacije,
 • priprava internih aktov in pravilnikov ter drugih delovnopravnih zadev,
 • skrb za usklajevanje pravnih aktov v skladu z zakonodajo,
 • spremljanje in proučevanje zakonodaje in sodne prakse, ki je potrebna za nemoteno in učinkovito poslovanje družbe ter posredovanje sprememb vodstvu in vodjem organizacijskih enot,
 • pravna podpora vodstvu družbe ter vodjem organizacijskih enot, predvsem glede zakonodajnih aktov, ki zavezujejo družbo,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri,
 • vsaj 2 leti izkušenj na podobnih delovnih mestih,
 • dobro poznavanje predvsem delovnega in pogodbenega prava,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje MS Office,
 • odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost in inovativnost,
 • zanesljivost, natančnost in odgovornost,
 • ciljna naravnanost in proaktivnost.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas,
 • za določen čas 6 mesecev in možnostjo podaljšanja delovnega razmerja,
 • možnost dolgoročnega sodelovanja.

REŠEVALEC IZ VODE (M/Ž) - ŠTUDENTSKO DELO

Vaše naloge bodo:

 • priprava bazenov na obratovanje v skladu z dnevno načrtovanimi aktivnostmi,
 • opazovanje in nadzor nad vodnimi površinami na kopališču,
 • reševanje iz vode, nudenje prve pomoči ob utopitvi ali poškodbi,
 • sestava zapisnika o dogodku v primeru nesreče na kopališču.

 


Pričakovanja:

 • zaželene so izkušnje, niso pa pogoj za delo,
 • veselje do dela v timu,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.
 • Pogoj je ustrezna licenca za reševalca iz vode (A1 ali A2).

Urna postavka:

 • Licenca A1: od 8,50 € neto (9,88 € bruto) do 9,00 € neto (10,46 € bruto)
 • Licenca A2: 9,55 € neto (11,10 € bruto)

Nudimo:

 • možnost stimulativnega plačila do 15 % osebne ocene za licenco A1,
 • možnost stimulativnega plačila do 20 % osebne ocene za licenco A2,
 • zagotovljena malica.

DIJAŠKA IN ŠTUDENTSKA DELA

Dijakinje in dijaki, študentke in študenti!

Medse vabimo energične in ustvarjalne posameznike, ki jih veseli delo v turizmu. Pridružite se nam, pridobite prve delovne izkušnje ter hkrati poskrbite še za svojo denarnico!

Prosta delovna mesta:

 • Reševalec iz vode (M/Ž; naloge: skrb za varnost gostov, reševanje iz vode in nudenje prve pomoči, priprava kopališč ...), Pogoj je ustrezna licenca A1 ali A2,
 • Redar (M/Ž; naloge: skrb za urejenost in varnost na kopališču, kontrola ustreznosti kopalne vode, nadzor uporabe toboganov ...), 
 • Animator (M/Ž; naloge: priprava in izvedba animacijskih vsebin, varstvo otrok, izvedba plesnih vsebin za otroke, urejanje otroških igralnic ...),
 • Portir (M/Ž; naloge: pomoč pri dostavi prtljage, urejanje informacijskih pultov, pomoč pri organizaciji dogodkov ...), 
 • Pomočnik pri urejanju okolice (M/Ž; naloge: pomoč pri urejanju zelenih površin, košenje trave in ostala pomožna vzdrževala dela ...),
 • Pomočnik v strežbi (M/Ž; naloge: pomoč pri pripravi in točenju pijače, postavitev jedi na bifejsko mizo, priprava in deserviranje pogrinjkov ...),
 • Pomočnik v kuhinji (M/Ž; naloge: pomoč kuharjem pri pripravi jedi, čiščenje in priprava zelenjave in sadja, pospravljanje posode ...).


Nudimo:
 • možnost stimulativnega plačila,
 • zagotovljena malica.

Začetek dela:

 • takoj oz. po dogovoru.

Trajanje:

 • dlje časa oz. po dogovoru.

Prijave:

POMIVALKA POSODE (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • ročno in strojno pomivanje bele in črne kuhinjske posode in jedilnega pribora,
 • pomivanje in pospravljanje posode, kuhinjskih pripomočkov,
 • vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji in v skladiščnih prostorih,
 • čiščenje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin in prostorov,
 • skrb za ustrezno in racionalno uporabo čistil,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • zahtevana je osnovnošolska izobrazba, višja izobrazba je prednost,
 • veselje do dela v timu,
 • pozitiven odnos do dela,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z enomesečnim poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju.

KUHARSKI POMOČNIK (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • samostojna priprava zajtrkov na bifejsko mizo,
 • samostojna priprava enostavnih jedi,
 • pomoč kuharjem pri pripravi jedi,
 • urejanje solatnega bifeja in bifeja za zajtrk,
 • priprava hladnih predjedi,
 • postavitev hladnih predjedi / solat na bifejsko mizo in dekoracija prostora,
 • čiščenje, priprava zelenjave in sadja,
 • pomivanje in pospravljanje posode,
 • čiščenje kuhinjske opreme, posode, pripomočkov in prostorov,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • zahtevana je osnovnošolska izobrazba, višja izobrazba je prednost,
 • veselje do dela v timu,
 • pozitiven odnos do dela,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z enomesečnim poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju.

VODJA RESTAVRACIJE (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in spremljanje dela v restavraciji,
 • zagotavljanje in nadzor nad strokovno in kvalitetno izvajanje dela in storitev,
 • skrb za čistočo bifejske mize in komunikacija s kuharskim osebjem,
 • priprava receptur in menijev pijače,
 • strokovna strežba jedi in pijače na najvišjem nivoju in njihova predstavitev,
 • organiziranje potrebnih strokovnih usposabljanj, izobraževanj in treningov v organizacijski enoti,
 • skrb za lastno strokovno izobraževanje in podajanje predlogov za izboljšave,
 • uvajanje stalnih izboljšav v oddelku,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • 3 leta delovnih izkušenj v gostinstvu,
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost in inovativnost.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

RECEPTOR (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • prijazen sprejem gostov in ponudba storitev (»check in«),
 • predstavitev wellness ponudbe in skrb za dobro počutje gostov,
 • posredovanje informacij o dogajanjih in ponudbi v kraju in okolici,
 • zaključevanje in obračunavanje storitev (»check out«),
 • izvajanje standardov, navodil in normativov recepcijskih storitev.

Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

MASER (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • strokovno opravljanje različnih vrst masaž,
 • informiranje in svetovanje gostom o storitvah wellnessa in bazenov,
 • strokovno opravljanje negovalno-terapevtskih postopkov,
 • svetovanje in prodaja ustreznih kozmetičnih pripomočkov, terapij, masaž gostu, glede na njegove težave,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • III. ali IV. stopnja izobrazbe,
 • opravljen NPK za maserja,
 • zaželeno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina/nemščina/italijanščina),
 • zaželeno znanje več vrst masaž, vendar ni pogoj,
 • veselje do učenja novih masaž,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • pripravljenost na izmensko delo.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju,
 • možnost zaposlitve preko s.p.

NATAKAR (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • prevzemanje naročil gostov,
 • strežba hrane in pijače,
 • strežba pijač v točilnici,
 • strežba pijače v času penzionskih obrokov,
 • deserviranje, priprava restavracijskih prostorov, opreme in drobnega inventarja za strežbo,
 • skrb za urejenost in čistočo delovnega prostora,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • IV. stopnja izobrazbe,
 • vsaj 3 meseci delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenščine,
 • znanje tujih jezikov predstavlja prednost,
 • vljudnost in ustrežljivost do gostov,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

Reševalec iz vode (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • skrb za varnost in dobro počutje vseh gostov, tako na notranjih in zunanjih bazenih,
 • priprava kopališč in skrb za urejenost objektov,
 • reševanje iz vode in nudenje prve pomoči,
 • priprava bazenov na obratovanje v skladu z dnevno načrtovanimi aktivnostmi,
 • opazovanje in nadzor nad vodnimi površinami na kopališču,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • zaželeno osnovno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • pripravljenost delati savna programe,
 • veljavna licenca za reševalca iz vode (A1 ali A2).

*V primeru, da nimate licence, vam pri pridobivanju omogočimo sofinanciranje.

VZDRŽEVALEC NA PODROČJU BAZENSKE TEHNIKE (M/Ž) 

Vaše naloge bodo:

 • opravljanje dela na področju operativnega vzdrževanja, popravil strojev in opreme na bazenskem, hotelskem, notranjem in zunanjem delu vseh objektov podjetja,
 • samostojno opravljanje vseh ostalih del iz delovnega področja, ki so povezana z deli in opravili, navedenimi v opisu delovnega mesta,
 • opravljanje nalog pri pripravi vzdrževalnih del in načrtovanju priprav in opreme,
 • vzdrževanje in odprava napak na sistemih bazenske tehnike in priprave bazenske vode,
 • vzdrževanje in odprava napak na vrtinskih črpalkah,
 • upravljanje in skrb s kemikalijami potrebnimi za bazensko tehniko in bazensko vodo,
 • vzdrževanje in odprava napak na vodovodnem omrežju,
 • vzdrževanje in odprava napak na elektro in energetskih sistemih,
 • vzdrževanje in odprava napak na sistemu ogrevanja in hlajenja,
 • vzdrževanje in odprava napak na prezračevalnih in klimatskih sistemih,
 • vzdrževanje in odprava napak na vodovodnem omrežju,
 • vzdrževanje in odprava napak na fekalni in meteorni kanalizaciji,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega

Pričakovanja:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe, strojne, elektro ali druge ustrezne smeri (vodovodar),
 • pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • zaželene izkušnje na podobnih delih.


Sobarica - čistilka (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • čiščenje in urejanje hotelski sob, apartmajev,
 • nameščanje hotelskih standardov in propagandnega materiala,
 • skrb za minibar,
 • javljanje tehničnih napak v sobah,
 • vodenje evidenc različnega drobnega materiala,
 • urejanje delovnega okolja.
Pričakovanja:

 • Zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih
 • Prijaznost in gostoljubnost
 • Smisel za red in čistočo
 • Natančnost in urejenost

Kuhar (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 

 • samostojna priprava in kreiranje jedi v penzionski ponudbi,
 • skrb za kakovost in ustreznost pripravljene hrane,
 • skrb za pravilno shranjevanje živil,
 • upoštevanje navodil in normativov s področja kuhinje,
 • čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin.
Pričakovanja:
 • zaključena vsaj III. stopnja izobrazbe,
 • veselje do dela timu,
 • samostojnost pri pripravi jedi,
 • komunikativnst, prijaznost in odgovornost.

kadrovske štipendije

V Termah Olimia se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed naših temeljnih vrednot. Da bomo tudi v prihodnje uresničevali zastavljene cilje, vabimo mlade, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

Štipendistu ali štipendistki Term Olimia bo poleg finančne podpore omogočena tudi pomoč pri pripravi seminarskih nalog. Prav tako bo imel/-a priložnost spoznati bodoče delovno okolje in sodelavce ter si v okviru študentskega dela pridobiti nove delovne izkušnje.

Štipendija obsega:

 • osnovno štipendijo (ki je odvisna od letnika),
 • dodatek za učni uspeh,
 • dodatek za oceno mentorja.

Štipendiramo naslednje poklice:

 • kuhar,
 • natakar,
 • slaščičar,
 • gastronomsko-turistični tehnik,
 • organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu.

Prijava naj vsebuje:

 • prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja,
 • življenjepis,
 • zadnje šolsko spričevalo,
 • potrdilo o vpisu,
 • priznanja in pohvale za dosežke,
 • izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije.

Postanite del uspešne ekipe!
Ekipe Term Olimia.

Razpis za kadrovske štipendije je stalen, prijave sprejemamo ves čas na elektronski naslov kariera@terme-olimia.com ali po pošti na naslov:

Terme Olimia d.d.
Kadrovska služba
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

TERME OLIMIA MED FINALISTI ZA NAGRADO ŠTAJERSKI ZAPOSLOVALEC LETA

Najboljša podjetja in zaposlovalci v štajerski regiji smo se 18. oktobra zbrali na prvi podelitvi nagrad Štajerski gospodarski oskar. Med TOP 5 finalistov v kategoriji Štajerski zaposlovalec leta 2022 so se uvrstile tudi Terme Olimia.

Veseli smo, da smo se v finalni izbor uvrstili kot edini predstavnik turističnega sektorja v svoji kategoriji, med 5 finalistov pa smo bili izbrani med 24 prijavljenimi podjetji. Že vrsto let veliko pozornosti namenjamo skrbi za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Vas zanima, kaj vse pripravljamo za zaposlene? Pridružite se nam in izvedeli boste, kako skupaj ustvarjamo termalne presežke!

Kaj so Štajerski gospodarski oskarji?

V letošnjem letu se je Štajerska gospodarska zbornica prvič povezala z regionalno gospodarsko zbornico Celje in FERI-jem in zaživel je skupni projekt izbora najboljših podjetij v širši regiji, poimenovan Štajerski gospodarski oskarji.

Razvoj in vlaganje v zaposlene, interna in eksterna izobraževanja zaposlenih, povprečna bruto plača, rast števila zaposlenih in organizacijska klima so le nekateri od kriterijev, ki jih pri izboru zmagovalca upoštevajo podeljevalci nagrad. 

Obrazec za zaposlitev

Osebni podatki

Izkušnje in življenjepis