Se nam želite pridružiti?

V Termah Olimia se zavedamo, da za dosego ciljev in rezultatov niso dovolj zgolj storitve same, ampak temu dajo pravo vsebino in vrednost šele zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem, veščinami in kančkom osebnega pristopa naših storitev predstavljajo in udejanjajo v praksi kot kakovostne in drugačne.

VODJA GOSTINSTVA V TERMAH TUHELJ(M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • vodenje področja gostinstva s ciljem slediti filozofiji neprestanih izboljšav, optimizacije procesa ter dviga produktivnosti,
 • priprava planov, organizacija, koordinacija, spremljanje in nadzor dela v strežbi in kuhinjah v celotnem kompleksu,
 • zagotavljanje kvalitete gostinskih storitev in zadovoljstva gostov,
 • kadrovanje in uvajanje novih zaposlenih, skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih,
 • aktivno spremljanje novosti v panogi, v kateri posluje družba,
 • skrb za kvalitetno izvajanje HACCP sistema.

Pričakovanja:

 • vsaj 5 let delovnih izkušenj v gostinstvu,
 • vsaj 3 leta vodstvenih izkušenj,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost in inovativnost,
 • ciljna naravnanost in proaktivnost.


REFERENT V RAČUNOVODSTVU ZA PODROČJE PLAČ (M/Ž) 

Vaše naloge bodo:

 • obračun plač in drugih izplačil zaposlenim,
 • pregled evidence o opravljenih urah zaposlenih,
 • obračun pogodbenega dela, avtorskih honorarjev, študentskega dela in drugih izplačil fizičnim osebam,
 • izdaja in obračun potnih nalogov za službena potovanja,
 • vodenje evidence terjatev do zaposlenih,
 • spremljanje zakonodaje s področja obdavčitve in izplačil fizičnim osebam,
 • poročanje davčnim in drugim institucijam,
 • izvajanje računovodskih kontrol,
 • izvajanje plačilnega prometa,
 • vodenje blagajne in evidence menjalnega denarja,
 • vodenje računovodskih evidenc, priprava poročil in analiz,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.


Pričakovanja:

 • V. ali VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • sposobnost delovanja v timu,
 • sposobnost za delo pod časovnim pritiskom,
 • strokovnost, odgovornost in natančnost,
 • samoiniciativnost in motiviranost za pridobivanje novih znanj, poznavanje dela z aplikacijami Microsoft Office.


INFORMATIK (M/Ž) 

 

Vaše naloge bodo:

 • podpora in pomoči uporabnikom pri uporabi računalniške opreme,
 • skrb za odpravo napak na računalniški opremi uporabnikov,
 • nudenje IT podpore ključnim procesom v podjetju,
 • skrb za delovanje računalniške opreme pri končnem uporabniku,
 • preventivni pregledi računalniške opreme,
 • skrb za delovanje lokalnega računalniškega omrežja,
 • priklop in nameščanje računalniške opreme,
 • dokumentirano sprejemanje in obravnavanje prijav,
 • skrb za delovanje drugih podsistemov kot so avdio/video konferenčni sistemi ter drugi sistemi: ozvočenja, video nadzor, telefonija in TV,
 • podpora pri odpravi napak na elektronskih sklopih in napravah (centralno nadzorni sistemi, prezračevalni sistemi, bazenska tehnika, sistemi kontrole pristopa …).


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne smeri (računalniški tehnik, elektrotehnik …),
 • dobro poznavanje Microsoft Windows operacijskih sistemov in aplikacij,
 • zaželeno osnovno poznavanje Linux operacijskih sistemov,
 • osnovno poznavanje arhitekture in delovanja računalniških omrežij,
 • osnovno poznavanje multimedijske in ostale avdio/video tehnike,
 • osnovno poznavanje principov delovanja centralno nadzornih sistemov, prezračevalnih sistemov, bazenske tehnike in sistemov kontrole pristopa,
 • znanje angleškega jezika,
 • samostojnost pri delu,
 • komunikativnost, natančnost in odgovornost,
 • pripravljenost za dodatno usposabljanje,
 • pripravljenost na timsko delo,
 • pripravljenost na delo v izmenah (dopoldanska in popoldanska),
 • pripravljenost za delo v obliki dežurstva in pripravljenosti na domu.


REFERENT V SLUŽBI REZERVACIJ (M/Ž) 

 

Vaše naloge bodo:

 • operativno delo pri izvajanju rezervacij namestitvenih kapacitet,
 • opravljanje profesionalne rezervacijske korespondence z individualnimi gosti,
 • vodenje evidenc  in izvajanje rezervacij gostov napotenih na zdravljenje s strani ZZZS,
 • sprejemanje in reševanje posebnih zahtev gostov v okviru pristojnosti,
 • pripravljanje cenikov v Phobsu,
 • sodelovanje z marketinško službo glede priprave novih ponudb in objave na spletnih portalih,
 • upravljanje z zunanjimi spletnimi portali za rezervacijo namestitvenih kapacitet,
 • pospeševanje prodaje namestitvenih in dodatnih storitev,
 • vodenje dnevnih, tedenskih, mesečnih in obdobnih evidenc,
 • delo po navodilih za delo in upoštevanje etičnega kodeksa podjetja,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.


WELLNESS RECEPTOR (M/Ž) 

 

Vaše naloge bodo:

 • prodaja vseh wellness storitev (bazen, savna, wellness tretmaji, itd.),
 • aktivna prodaja wellness tretmajev, 
 • računalniško vodenje evidence wellness storitev in obračun opravljenih storitev,
 • skrb za urejenost delovnega prostora,
 • informiranje gostov,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.


KUHARSKI POMOČNIK (M/Ž) 

 

Vaše naloge bodo:

 • samostojna priprav zajtrkov na bifejsko mizo,
 • samostojna priprava enostavnih jedi,
 • pomoč kuharjem pri pripravi jedi,
 • urejanje solatnega bifeja in bifeja za zajtrk,
 • racionalna poraba materiala ter strokovno in higienično ravnanje z jedmi,
 • priprava hladnih predjedi,
 • postavitev hladnih predjedi / solat na bifejsko mizo in dekoracija prostora,
 • čiščenje, priprava zelenjave in sadja,
 • pomivanje in pospravljanje posode,
 • čiščenje kuhinjske opreme, posode, pripomočkov in prostorov,
 • skrb za upoštevanje standardov HACCP,
 • skrb za lastno strokovno izobraževanje, spremljanje novosti in uvajanje stalnih izboljšav oddelka,
 • podajanje predlogov za izboljšave in razvoj organizacijske enote,
 • delo po navodilih za delo in upoštevanje etičnega kodeksa podjetja,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • zahtevana je osnovnošolska izobrazba, višja izobrazba je prednost,
 • veselje do dela v timu,
 • pozitiven odnos do dela,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.


VODJA KUHINJE
(m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • vodenje, usmerjanje in motiviranje zaposlenih z namenom skupnega doseganja zastavljenih ciljev,
 • priprava pogojev dela, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in spremljanje dela v kuhinji,
 • odgovornost za usposabljanje in izobraževanje svojega tima,
 • skrb za stroške dela in racionalno porabo materiala,
 • materialna odgovornost za inventar in osnovna sredstva v kuhinji in tehničnih prostorih kuhinje,
 • spremljanje rezultatov,
 • odgovornost za inventurno stanje živil po inventuri,
 • odgovornost za okusnost in prezentacijo jedi ter za strokovno in higienično ravnanje z jedmi,
 • priprava receptur in menijev,
 • posredovanje zahtev za naročanje materiala,
 • zagotavljanje izvajanja notranjega nadzora skladno s HACCP sistemom,
 • vnos podatkov v računalniški sistem,
 • zagotavljanje skladnosti s predpisi o zdravju in varnosti pri delu,
 • ostala delo po nalogu nadrejenega.

Pričakovanja:

 • V. ali VI. stopnja izobrazbe,
 • 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,
 • veselje do dela v timu,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

maser (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • strokovno opravljanje različnih vrst masaž,
 • informiranje in svetovanje gostom o storitvah wellnessa in bazenov,
 • strokovno opravljanje negovalno-terapevtskih postopkov,
 • priprava prostorov, pripomočkov in materialov,
 • svetovanje in prodaja ustreznih kozmetičnih pripomočkov, terapij, masaž gostu, glede na njegove težave,
 • skrb za čistočo in urejenost delovnih prostorov,
 • skrb za lastno strokovno izobraževanje in uvajanje stalnih izboljšav pri svojem delu,
 • podajanje predlogov za izboljšave in razvoj organizacijske enote.

Pričakovanja:

 • zaključena srednja šola (IV. stopnja izobrazbe),
 • opravljen NPK za maserja,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • poznavanje različnih tehnik masaž,
 • veselje do dela z ljudmi.
 

Reševalec iz vode (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • skrb za varnost in dobro počutje vseh gostov, tako na notranjih in zunanjih bazenih,
 • priprava kopališč in skrb za urejenost objektov,
 • reševanje iz vode in nudenje prve pomoči,
 • priprava bazenov na obratovanje v skladu z dnevno načrtovanimi aktivnostmi,
 • opazovanje in nadzor nad vodnimi površinami na kopališču,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • zaželeno osnovno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • pripravljenost delati savna programe,
 • veljavna licenca za reševalca iz vode (A1 ali A2).

Pomivalec posode (M/Ž)

Vaše naloge bodo:
 • ročno in strojno pomivanje bele in črne kuhinjske posode in jedilnega pribora,
 • vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji v skladiščnih prostorih,
 • priprava enostavnih jedi,čiščenje in priprava živil,
 • skrb za pravilno shranjevanje živil,
 • čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin.

Pričakovanja:

 • zahtevana je osnovnošolska izobrazba,
 • višja izobrazba je prednost,
 • delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih,
 • veselje do dela timu,
 • pozitiven odnos do dela,
 • pripravljenost na izmensko delo in na delo ob vikendih.

Sobarica - čistilka (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • Čiščenje in urejanje hotelski sob, apartmajev,
 • Nameščanje hotelskih standardov in propagandnega materiala,
 • Skrb za minibar,
 • Javljanje tehničnih napak v sobah,
 • Vodenje evidenc različnega drobnega materiala,
 • Urejanje delovnega okoljaPričakovanja:

 • Zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih
 • Prijaznost in gostoljubnost
 • Smisel za red in čistočo
 • Natančnost in urejenost

Kuhar (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • samostojna priprava in kreiranje jedi v penzionski ponudbi,
 • skrb za kakovost in ustreznost pripravljene hrane,
 • skrb za pravilno shranjevanje živil,
 • upoštevanje navodil in normativov s področja kuhinje,
 • čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin.

Pričakovanja:
 • zaključena vsaj III. stopnja izobrazbe,
 • veselje do dela timu,
 • samostojnost pri pripravi jedi,
 • komunikativnst, prijaznost in odgovornost.

Receptor (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • Prijazen sprejem gostov in ponudba storitev (»check in«),
 • Predstavitev wellness ponudbe in skrb za dobro počutje gostov,
 • posredovanje informacij o dogajanjih in ponudbi v kraju in okolici,
 • zaključevanje in obračunavanje storitev (»check out«)
 • izvajanje standardov, navodil in normativov recepcijskih storitev.


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi

 Natakar (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • sprejem in svetovanje gostom glede ponudbe,
 • kakovostna in ažurna postrežba,
 • prevzem naročil in obračun storitev,
 • skrb za urejenost delovna mesta,
 • izvajanje standardov, navodil in normativov s področja strežbe.
Pričakovanja:
 • vsaj 3 mesece delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenščine,
 • znanje tujih jezikov predstavlja prednost,
 • vljudnost in ustrežljivost do gostov,
 • veselje do dela z ljudmi.

Nudimo:

Zaposlitev z željo po dolgoročnem sodelovanju, delo v prijetnem okolju in dobre delovne pogoje, strokovno izpopolnjevanje in karierni razvoj.

Novemu sodelavcu bomo poleg rednega plačila in stimulacije zagotovili tudi bogat nabor ostalih ugodnosti v sklopu skupine Term Olimia.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem zapisu, ste motivirani in imate ustrezne kompetence, vas vabimo, da nas v to prepričate ter se pridružite uspešni in pozitivni ekipi z močno vizijo.

Vašo prijavo skupaj z življenjepisom pošljite na kariera@terme-olimia.com.

Veselimo se vašega zanimanja in priložnosti sodelovanja.

kadrovske štipendije

V Termah Olimia se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed naših temeljnih vrednot. Da bomo tudi v prihodnje uresničevali zastavljene cilje, vabimo mlade, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

Štipendistu ali štipendistki Term Olimia bo poleg finančne podpore omogočena tudi pomoč pri pripravi seminarskih nalog. Prav tako bo imel/-a priložnost spoznati bodoče delovno okolje in sodelavce ter si v okviru študentskega dela pridobiti nove delovne izkušnje.

Štipendija obsega:

 • osnovno štipendijo (ki je odvisna od letnika),
 • dodatek za učni uspeh,
 • dodatek za oceno mentorja.

Štipendiramo naslednje poklice:

 • kuhar,
 • natakar,
 • slaščičar,
 • gastronomski tehnik,
 • organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu.

Prijava naj vsebuje:

 • prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja,
 • življenjepis,
 • zadnje šolsko spričevalo,
 • potrdilo o vpisu,
 • priznanja in pohvale za dosežke,
 • izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije.

Postanite del uspešne ekipe!
Ekipe Term Olimia.

Razpis za kadrovske štipendije je stalen, prijave sprejemamo ves čas na elektronski naslov kariera@terme-olimia.com ali po pošti na naslov:

Terme Olimia d.d.
Kadrovska služba
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

Obrazec za zaposlitev

Osebni podatki

Izkušnje in življenjepis