PRAVILA ZA KOLAČIĆE

Radi optimizacije internetske stranice u smislu sistemske učinkovitosti, upotrebljivosti i osiguravanja korisnih informacija o svojim uslugama, Terme Olimia d.d. automatski prikuplja i pohranjuje informacije u dnevničkim datotekama na korisničkom računalu. To uključuje adresu korisnikovog internetskog protokola (IP), vrstu tražilice i jezične postavke, operacijski sustav, ponuđača internetskih usluga (ISP) i datum/vrijeme posjeta.

Te podatke Terme Olimia d.d. koristi za učinkovito upravljanje internetskim stranicama, dobivanje informacija o ponašanju korisnika na internetskim stranicama, analiziranje trendova i prikupljanje demografskih podataka o korisnicima na cjelovit način. Prikupljeni podaci mogu se koristiti za usluge marketinga i oglašavanja te za komunikaciju (npr. optimizaciju i poboljšanje korisničkih iskustava koje osigurava privlačnije ponude i usluge).

U slučaju korištenja podataka koji nisu osobni, zajedno s osobnim podacima, takvi se podaci obrađuju kao osobni podaci sve dok su zajedno.

U slučaju korištenja podataka koji nisu osobni, zajedno s osobnim podacima, takvi se podaci obrađuju kao osobni podaci sve dok su zajedno.

ŠTO JE »KOLAČIĆ«?

Internetske stranice, e-pošta, internetske usluge, oglašavanje i interaktivne aplikacije za optimizaciju usluga mogu koristiti tzv. kolačiće (engl. cookies).

Kolačić je mala datoteka koja uglavnom sadrži niz slova i brojki koji se instalira na korisnikovoj terminalskoj opremi (računalo, mobilni uređaj i slično; u ovim uvjetima – računalo) kada posjeti internetsku stranicu Terme Olimia d.d. (sa svojeg internetskog poslužitelja Terme Olimia d.d. šalje je u datoteku kolačića pretraživača na tvrdom disku korisnikovog računala). Ta datoteka omogućuje da internetska stranica Terme Olimia d.d. prepozna uređaje korisnika čim se uspostavi veza između internetskog poslužitelja i internetskog pretraživača. Glavna svrha kolačića jest omogućiti internetskom poslužitelju da korisniku predstavi prilagođene internetske stranice koje omogućuju da doživljaj prilikom posjeta internetskoj stranici Terme Olimia d.d. bude osobniji te da se bolje odaziva na pojedine potrebe korisnika. Kolačići se koriste i zato da Terme Olimia d.d. sazna više o načinu na koji korisnici koriste njezine internetske stranice, a pomažu i poboljšati korisnička iskustva prilikom posjeta internetskim stranicama.

KAKVE KOLAČIĆE KORISTE INTERNETSKE STRANICE TERME OLIMIA D.D.?

Terme Olimia d.d. na internetskim stranicama može koristiti sljedeće vrste kolačića:

  • privremeni kolačići ili kolačići sesije (engl. session cookies): to su privremeni kolačići, pohranjeni u datoteci kolačića korisnikovog pretraživača do kraja njegovog posjeta pretraživaču (tijekom trajanja sesije pretraživanja, a brišu se istekom sesije). Ti su kolačići obavezni za pravilno funkcioniranje određenih aplikacija tj. funkcionalnosti na internetskim stranicama Terme Olimia d.d.;
  • kolačići prve strane (engl. 1st party cookies) koji dolaze s internetske stranice Terme Olimia d.d. koju korisnik pregledava, a mogu biti trajni ili privremeni. Internetske stranice te kolačiće koriste za pohranjivanje informacija koje će ponovno upotrijebiti kada korisnik sljedeći put posjeti istu lokaciju.

Više informacija o kolačićima možete pronaći na internetu, npr. na stranicie: http://www.allaboutcookies.org.

Kada je za korištenje tj. postavljanje kolačića potrebna suglasnost korisnika, Terme Olimia d.d. prije njihova korištenja, odnosno postavljanja na korisnikov uređaj (računalo), mora dobiti dozvolu korisnika.

PRAĆENJE I ANALIZA

Terme Olimia d.d. za stalnu optimizaciju svoje marketinške komunikacije na svojim internetskim stranicama koristi analitički softver Google Analytics tvrtke Google Inc., koji koristi kolačiće u svrhu analize prometa (brojanje posjetitelja, identifikacija pretraživača i ključnih riječi koje dovode do lokacije, problemi pri navigaciji). Internetska stranica tj. Terme Olimia d.d. obavještava korisnika o njima te dobiva njihovu dozvolu prije korištenja odnosno instalacije na uređaj korisnika (računalo).

To omogućuje praćenje ponašanja na internetu; u svrhu poboljšanja internetske stranice i osiguravanja dobrih iskustava korisnika, na razini prikupljanja kolačića oni pohranjuju informacije o tome kako korisnici koriste internetsku stranicu, uključujući broj prikazanih stranica, odakle korisnik dolazi (geografska lokacija), vrijeme posjeta i broj posjeta. Ti se podaci prikupljaju putem kolačića za praćenje. Podaci dobiveni putem kolačića anonimni su te se ne povezuju s osobnim podacima. Te podatke Terme Olimia d.d. ne dijeli s trećim osobama za njihovu samostalnu uporabu. Ako korisnik ne prihvati kolačiće, ne pohranjuje se nijedna informacija.

POTREBNI KOLAČIĆI

Naziv kolačića Istjecanje kolačića Davatelj usluga Svrha
ASPSESSIONID do kraja sesije Terme Olimia d.d. Jamči pravilan rad web stranice.
CookiesEnabled do kraja sesije Terme Olimia d.d. Jamči pravilan rad web stranice.
screenWidth do kraja sesije Terme Olimia d.d. Jamči pravilan rad web stranice.
modalFlyout 1 mjesec Terme Olimia d.d. Jamči pravilan rad web stranice.

ANALITIČKI KOLAČIĆI

Naziv kolačića Istjecanje kolačića Davatelj usluga Svrha
_ga 2 mjeseci Google Statistika posjeta web-stranice.
_gid 24 sati Google Za praćenje sjednica. Ne primjenjuje se pri razlikovanju korisnika.
_dc_gtm_UA- do kraja sesije Google Statistika posjeta web-stranice.

KOLAČIĆI TREĆIH STRANA

Naziv kolačića Istjecanje kolačića Davatelj usluga Svrha
_fbc do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
_fbp do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
act do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
c_user 3 mjeseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
datr 2 mjeseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
fr 3 mjeseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
pl 3 mjeseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
presence do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
sb 2 mjeseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
spin 1 dan Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
wd do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
1P_JAR 1 mjesec Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
AID 1,5 godine Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
APISID 2 mjeseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
DSID 1,5 godine Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
HSID 2 mjeseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
NID 6 mjeseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
SAPISID 2 mjeseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
SID 2 mjeseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
SSID 2 mjeseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
ia- 1 mjesec intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
ia_bncl_ 1 dan intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
ia_c4dc_ 1 dan intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
ia_u4pc_ 1 dan intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
iact 8 dana intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
iact_ 8 dana intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.
iactxd_ 8 dana intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identificiranje korisničkog i ciljanog oglašavanja.

Sukladno zakonu dozvoljeno je tehničko pohranjivanje podataka ili pristup njima isključivo radi prijenosa poruke putem elektroničke komunikacijske mreže ili ako je to nužno za osiguravanje usluge informacijske tvrtke koju korisnik izričito zahtijeva. Terme Olimia d.d. za te potrebe koristi sljedeće kolačiće: vlastite kolačiće sesije i kolačiće za brojanje broja posjetitelja stranice; kolačići traju samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje cilja tj. najduže za vrijeme trajanja sesije pretraživanja te se brišu istekom sesije.

OMOGUĆAVANJE I ONEMOGUĆAVANJE KOLAČIĆA I SLIČNE TEHNOLOGIJE

Korisniku tvrtke Terme Olimia d.d. omogućeno je da prihvati ili odbaci sve kolačiće na svim posjećenim internetskim stranicama, pri čemu treba voditi računa da većina pretraživača automatski prihvaća korištenje kolačića, tj. njihovo se korištenje može blokirati promjenom postavki u internetskom pretraživaču. Ako, primjerice, koristi inačicu Internet Explorer 8.0, mora provesti sljedeće korake: 1. odabrati Alati, zatim Mogućnosti Interneta 2. kliknuti na karticu Privatnost 3. upotrijebiti klizač za odabir željene postavke. U drugim internetskim pretraživačima, ako se žele promijeniti postavke pretraživača ili izbrisati kolačići, korisnik treba slijediti upute konkretnog pretraživača.
Ako su kolačići onemogućeni, neke funkcije i potpuna funkcionalnost internetskih stranica više nisu moguće tj. neće pravilno funkcionirati.

Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

Slovenija

Telefon: +386 3 829 70 00
Faks: +386 3 582 97 00