PRAVILA ZA KOLAČIĆE

Radi optimizacije internet strane u smislu efikasnosti sistema, upotrebljivosti i obezbeđivanja korisnih informacija o uslugama Terme Olimia d.d., u datotekama dnevnika na računaru korisnika Terme Olimia d.d. automatski prikuplja i čuva informacije. U te informacije ubrajaju se korisnikova adresa internet protokola (IP), tip internet pregledača i podešavanje jezika, operativni sistem, snabdevač internet usluga (ISP) i datum/vreme posete.

Te podatke Terme Olimia d.d. koristi za efikasno upravljanje internet stanicama, da bi saznao više o ponašanju korisnika na celokupnim internet stranama, da bi analizirao trendove i prikupi demografske podatke o korisnicima na celovit način. Prikupljeni podaci mogu biti korišćeni za marketinške usluge i usluge oglašavanja, kao i za komunikaciju (na primer, optimizaciju i unapređivanje korisničkog iskustva, što obezbeđuje atraktivnije ponude i usluge).

U slučaju da se podaci koji nisu lične prirode koriste zajedno sa ličnim podacima, sa takvim podacima postupa se kao sa ličnim podacima sve dok su objedinjeni.

Za podatke prikupljene pomoću kolačića i drugih uporedivih tehnika koristi se izjava o zaštiti ličnih podataka iz ovih uslova.

ŠTA JE »KOLAČIĆ«?

Internet strane, elektronske poruke, internet usluge, oglašavanje i interaktivne aplikacije za optimizaciju usluge mogu koristiti tzv. kolačiće (cookies).

Kolačić je mala datoteka – obično sadrži niz znakova i brojeva – koja se učitava na korisničkom terminalu (računar, mobilni uređaj i slično, u ovim uslovima generalno označeno kao: računar), kada on poseti internet stranu Terme Olimia d.d. (sa svog internet servera Terme Olimia d.d. šalje u datoteku kolačića internet prikazivača na čvrstom disku korisnikovog računara). Ova datoteka, na primer, internet strani Terme Olimia d.d. omogućava da prepozna uređaje korisnika kada se uspostavi veza između internet servera i internet pregledača. Glavna svrha kolačića je da internet serveru omogući da korisniku prikaže prilagođene internet strane, koje omogućavaju da doživljaj prilikom posete internet strane Terme Olimia d.d. bude ličniji, kao i da odziv na pojedine potrebe korisnika bude bolji. Kolačići se koriste i za to da Terme Olimia d.d. sazna više o načinu na koji korisnici upotrebljavaju njene internet strane, a pomažu i prilikom unapređivanja korisničkih iskustava u toku posete internet strana.

KAKVE KOLAČIĆE KORISTE INTERNET STRANE TERME OLIMIA D.D.?

Terme Olimia d.d. na internet stranama može koristiti sledeće tipove kolačića:

  • privremene, ili kolačiće za jednu sesiju (session cookies); to su privremeni kolačići sačuvani u datoteci kolačića korisnikovog internet pregledača do kraja njegove posete (za vreme trajanja sesije pretraživanja, a brišu se po završetku sesije). Ti kolačići su obavezni za pravilan rad određenih aplikacija, odnosno funkcija na internet stranama Terme Olimia d.d.;
  • sopstvene kolačiće (1st party cookies) sa internet strane Terme Olimia d.d. koju korisnik pregleda, koji mogu biti trajni ili privremeni. Internet strane te kolačiće koriste za čuvanje informacija koje će ponovo upotrebiti kada korisnik sledeći put poseti tu lokaciju.

Više informacija o kolačićima možete naći na internetu, na primer, na Internet strani http://www.allaboutcookies.org.

Kada je za korišćenje, odnosno instalaciju kolačića potrebna saglasnost korisnika, Terme Olimia d.d. pre njihovog korišćenja, odnosno učitavanja u korisnikov uređaj (računar) dobija odobrenje korisnika.

PRAĆENJE I ANALIZA

Terme Olimia d.d. zbog stalne optimizacije svoje tržišne komunikacije na svojim internet stranama koristi analitički softver Google Analytics kompanije Google Inc, koji koristi kolačiće u svrhu analiziranja saobraćaja (brojanje posetilaca, identifikacija internet pregledača i ključnih reči koje vode do lokacije, problemi prilikom navigacije). Internet strana, odnosno Terme Olimia d.d. korisnika obaveštava o njima i dobija njegovu saglasnost pre upotrebe istih, odnosno pre njihovog učitavanja u korisnikov uređaj (računar).

To omogućava praćenje ponašanja na Internetu; na nivou prikupljanja kolačići čuvaju informacije o tome kako korisnici koriste internet stranu, uključujući broj prikazanih strana, odakle dolazi korisnik (geografska lokacija), vreme posete i broj poseta, da bi se na taj način poboljšala internet strana i obezbedilo dobro korisničko iskustvo. Ti podaci se prikupljaju preko kolačića za praćenje. Podaci dobijeni putem kolačića su anonimni i ne povezuju se sa ličnim podacima. Terme Olimia d.d. te podatke ne deli ni sa jednim trećim licem u svrhu njihove samostalne upotrebe. Ukoliko korisnik ne prihvati kolačiće, nijedna informacija neće biti sačuvana.

NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ime kolačića Istjecanje kolačića Davatelj usluga Svrha
ASPSESSIONID do kraja sesije Terme Olimia d.d. Garantuje pravilan rad veb sajta.
CookiesEnabled do kraja sesije Terme Olimia d.d. Garantuje pravilan rad veb sajta.
screenWidth do kraja sesije Terme Olimia d.d. Garantuje pravilan rad veb sajta.
modalFlyout 1 mesec Terme Olimia d.d. Garantuje pravilan rad veb sajta.

ANALITIČKI KOLAČIĆI

Ime kolačića Istjecanje kolačića Davatelj usluga Svrha
_ga 2 meseci Google Statistika poseta veb stranici.
_gid 24 sati Google Za nadgledanje sesija. Ne primenjuje se prilikom razlikovanja korisnika.
_dc_gtm_UA- do kraja sesije Google Statistika poseta veb stranici.

KOLAČIĆI TREĆIH STRANA

Ime kolačića Istjecanje kolačića Davatelj usluga Svrha
_fbc do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
_fbp do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
act do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
c_user 3 meseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
datr 2 meseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
fr 3 meseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
pl 3 meseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
presence do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
sb 2 meseci Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
spin 1 dan Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
wd do kraja sesije Facebook Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
1P_JAR 1 mesec Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
AID 1,5 godina Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
APISID 2 meseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
DSID 1,5 godina Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
HSID 2 meseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
NID 6 meseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
SAPISID 2 meseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
SID 2 meseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
SSID 2 meseci Google Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
ia- 1 mesec intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
ia_bncl_ 1 dan intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
ia_c4dc_ 1 dan intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
ia_u4pc_ 1 dan intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
iact 8 dana intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
iact_ 8 dana intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.
iactxd_ 8 dana intelliAd Kolačić se koristi za jedinstveno identifikovanje korisnika i ciljanog oglašavanja.

Tehničko čuvanje podataka ili pristup istima zakonom su dozvoljeni isključivo radi prenošenja poruke u elektronskoj komunikacionoj mreži ili, ukoliko je to neophodno, za obezbeđivanje usluge informacionog društva koju korisnik izričito zahteva. Terme Olimia d.d. za te potrebe koristi sledeće kolačiće – sopstvene kolačiće za jednu sesiju i kolačiće za prebrojavanje posetilaca strane; kolačići traju samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje njihove svrhe, odnosno najduže onoliko koliko traje sesija pretraživanja i brišu se po isteku sesije.

OMOGUĆAVANJE I ONEMOGUĆAVANJE KOLAČIĆA I SLIČNE TEHNOLOGIJE

Korisniku Terme Olimia d.d. je omogućeno da prihvati ili odbije sve kolačiće na svim internet stranama koje poseti, pri čemu valja imati u vidu da većina internet pregledača automatski prihvata kolačiće, odnosno da korisnik njihovo korišćenje blokira promenom podešavanja u svom internet pregledaču. Na primer, ukoliko koristi verziju Internet Explorer 8.0, mora da preduzme sledeće korake: 1. da izabere Alate, a zatim Internet opcije 2. da klikne na karticu Privatnost 3. da upotrebi slajder za izbor željenog podešavanja. Kod drugih internet pregledača, ukoliko želi da promeni podešavanja pregledača ili izbriše kolačiće, korisnik treba da se pridržava uputstava za konkretni pregledač.
Ukoliko su kolačići onemogućeni, neke funkcije i potpuna funkcionalnost internet strana više neće biti na raspolaganju, odnosno neće pravilno funkcionisati.

Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

Slovenia

Telefon: +386 3 829 70 00
Faks: +386 3 582 97 00