Projekt »Zame, Zate, Za nas«

Namen:

Širitev in vzpostavitev selfness programov vezanih na štiri podporne stebre človekovega ustroja. Selfness programe bomo nadgradili v smeri digitalizacije in spremljanja našega selfness gosta.

Goste bomo vključili v procese selfness aktivnosti in tako pridobili najboljše povratne informacije s strani uporabnikov, ki jih bomo s testirali in ob koncu projekta dali na trg.

Cilji:

  • Razvoj ciljnih selfness vsebin
  • Lansiranje visoko kakovostnih programov na trg
  • Digitalizacija procesa in komunikacije z gostom

Rezultati:

Povezati selfness vsebine z lokalnim okoljem in potrebami selfness gosta. S štirimi stebri selfnessa si bo lahko v prihodnje gost kreiral samostojno svoj individualni program, ki bo ugodno vplival na gostovo počutje. Gost bo ob odhodu iz Term Olimia, opolnomočen z znanjem kako tudi v domačem okolju izvajati stanje »Nazaj k sebi«.