Hvala za uspešno opravljeno hotelsko e-prijavo, Vaš oddih se bo tako začel še hitreje.

Vljudno vas prosimo, da ob prihodu v hotel pripravite osebne dokumente vseh prijavljenih oseb, da lahko preverimo točnost vpisanih podatkov v e-prijavo.
Nasvidenje v Termah Olimia

Terme Olimia

Želite biti prvi obveščeni o novostih Term Olimia?

Izberite razvajanje za katero želite najbolj ugodne ponudbe/vsebine ta čas?

Potrebujemo še nekaj podatkov, da vam lahko pošljemo izbrane ponudbe in vsebine.

Online Check-in je bil uspešen