Se nam želite pridružiti?

V Termah Olimia se zavedamo, da za dosego ciljev in rezultatov niso dovolj zgolj storitve same, ampak temu dajo pravo vsebino in vrednost šele zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem, veščinami in kančkom osebnega pristopa naših storitev predstavljajo in udejanjajo v praksi kot kakovostne in drugačne.

Vodja vzdrževanja (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • vodenje in planiranje vzdrževanja, vključno z organiziranjem dela v ekipi vzdrževalcev,
 • motiviranje in usposabljanje sodelavcev,
 • nadzor nad porabo in stroški tehničnega materiala, energentov in storitev,
 • nadzor nad izvedbo zunanjih storitev,
 • pripravljanje predlogov izboljšav, inovacij,
 • izvajanje ustreznega zaščitnega sistema na področju požarne varnosti, priprava poročil in poročanje vodstvu.

Pričakovanja:

 • VI. ali VII. stopnja izobrazbe strojne oziroma tehnične smeri,
 • 5 letne delovne izkušanje na vodstvenih pozicijah,
 • praktične izkušnje s področja vzdrževanja in vodenja,
 • vodstvene sposobnosti,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost delovanja v timu,
 • sposobnost za delo pod časovnim pritiskom,
 • strokovnost in natančnost,
 • sposobnost logično-analitičnega mišljenja,
 • visoko stopnjo odgovornosti in zanesljivosti,
 • veliko mero samoiniciativnosti in motiviranosti za pridobivanje novih znanj,
 • poznavanje dela z aplikacijami Microsoft Office,
 • ciljno usmerjenost v rezultate dela.

Vodja kadrovske službe (M/Ž)

Vaše naloge:

 • načrtovanje in izvajanje kadrovske politike v skladu s poslovnimi in strateškimi cilji podjetja,
 • spremljanje in preučevanje predpisov s svojega strokovnega področja,
 • vodenje postopkov kadrovanja, razvoja zaposlenih, izobraževanj, socialne varnosti, plač, statistike, davkov,
 • tesno sodelovanje z vodstvom podjetja in ostalimi oddelki,
 • izvajanje potrebnih postopkov pri izbiri kandidatov, zaposlovanju in pri prenehanju delovnega razmerja,
 • vodenje kadrovskih evidenc in statistike,
 • priprava poročil za notranje in zunanje uporabnike,
 • priprava pogodb o zaposlitvah in drugih pogodb, ki urejajo razmerja z zaposlenimi,
 • sodelovanje in priprava osnutkov splošnih pravnih aktov delodajalca in navodil,
 • načrtovanje sistema izobraževanja, razvoja kadrov, motivacije, nagrajevanja in zadovoljstva zaposlenih,
 • vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje pri projektih internega komuniciranja

Pričakovanja:

 • 3 - 5 let delovnih izkušenj na kadrovskem področju,
 • vsaj 3 leta vodstvenih izkušenj,
 • odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost in inovativnost,
 • ciljna naravnanost in
 • asertivnost.

Vodja knjigovodstva (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • Vodenje tima v knjigovodstvu,
 • odgovornost za pravilno izvajanje knjigovodskih del,
 • ekonomsko, poslovno in finančno načrtovanje,
 • zagotavljanje skladnosti poslovanja z veljavno zakonodajo in mednarodnimi računovodskimi standardi,
 • sodelovanje pri pripravljanju mesečnih, kvartalnih in letnih finančnih planov in analiz poslovanja,
 • izvajanje zahtevnejših računovodskih del,
 • kontroliranje poslovnih dogodkov,
 • sodelovanje pri pripravi poročil za razne namene DURS, AJPES, Banka Slovenije, Statistika RS, notranji uporabniki,
 • izdelovanje analiz in poročil,
 • spremljanje in uporaba zakonodaje, finančnih, računovodskih in davčnih predpisov,
 • priprava internih aktov in navodil skladno z aktualno zakonodajo.

Pričakovanja:

 • V. ali VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, zaželene 5 letne delovne izkušanje na vodstvenih pozicijah,
 • dobro poznavanje mednarodnih računovodskih standardov ter davčnih predpisov,
 • dobro poznavanje davčne, računovodske in finančne zakonodaje,
 • vodstvene sposobnosti,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost delovanja v timu,
 • sposobnost za delo pod časovnim pritiskom,
 • strokovnost in  natančnost,
 • sposobnost logično-analitičnega mišljenja,
 • visoko stopnjo odgovornosti in zanesljivosti,
 • veliko mero samoiniciativnosti in motiviranosti za pridobivanje novih znanj, poznavanje dela z aplikacijami Microsoft Office,
 • ciljno usmerjenost v rezultate dela.

Vodja računovodstva in financ (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • izvajanje, vodenje, organiziranje in nadzor dela v oddelku,
 • odgovornost za pravilno izvajanje računovodskih  del,
 • ekonomsko, poslovno in finančno načrtovanje,
 • sodelovanje pri pripravi kratkoročnih in dolgoročnih finančnih in gospodarskih načrtov,
 • podpora vodstvu na področju računovodstva, financ in kontrolinga,
 • zaključni račun ter priprava poslovnih in finančnih poročil,
 • izdelava davčnih in računovodskih izkazov ter konsolidiranih računovodskih izkazov,
 • sodelovanje pri reviziji in inšpekcijskih pregledih,
 • poročanje in pripravljanje poročil zunanjim institucijam,
 • spremljanje in uporaba zakonodaje, finančnih, računovodskih in davčnih predpisov,
 • priprava internih aktov in navodil skladno z aktualno zakonodajo,
 • komunikacija z bankami in drugimi deležniki,
 • razvoj in optimizacija delovnih procesov,
 • sodelovanje v okviru ostalih projektov znotraj družbe.

Pričakovanja:

 • VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, vsaj 5 letne delovne izkušanje iz vodenja računovodske službe,
 • dobro poznavanje mednarodnih računovodskih standardov ter davčnih predpisov,
 • dobro poznavanje davčne, računovodske in finančne zakonodaje,
 • vodstvene sposobnosti,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost delovanja v timu,
 • sposobnost za delo pod časovnim pritiskom,
 • strokovnost in  natančnost,
 • sposobnost logično-analitičnega mišljenja,
 • visoko stopnjo odgovornosti in zanesljivosti,
 • veliko mero samoiniciativnosti in motiviranosti za pridobivanje novih znanj, poznavanje dela z aplikacijami Microsoft Office,
 • ciljno usmerjenost v rezultate dela.

Reševalec iz vode (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • skrb za varnost in dobro počutje vseh gostov, tako na notranjih in zunanjih bazenih,
 • priprava kopališč in skrb za urejenost objektov,
 • reševanje iz vode in nudenje prve pomoči.


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • zaželeno osnovno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • veljavna licenca za reševalca iz vode (A1 ali A2),
 • v primeru, da kandidat še nima opravljene licence, nudimo možnost sofinanciranja

Pravnik (M/Ž)

Vaše naloge bodo:

 • Priprava pravnih rešitev in podpora vodstvu na različnih pravnih področjih,
 • sodelovanje v kadrovskih in delovnih pravnih zadevah,
 • priprava internih aktov in internih navodil za podjetje,
 • vzpostavitev in implementacija internih standardov,
 • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah,
 • izvajanje izterjave dolgov,
 • pregledovanje pogodb, sestava vlog za sodišče, upravne organe in druge inštitucije,
 • priprava pravnih mnenj in tolmačenje zakonodaje,
 • pravna podpora ostalim oddelkom v družbi.

Pričakovanja:

 • VII. stopnja univerzitetne izobrazbe, univ. dipl. pravnik ali mag. prava (2. bolonjska stopnja),
 • 5 let delovnih izkušenj na podobnih področjih,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • visoka stopnja odgovornosti in zanesljivosti,
 • fleksibilnost,
 • samoiniciativnost in motiviranost za pridobivanje novih znanj,
 • napredno računalniško znanje – MS Office in
 • ciljna usmerjenost v rezultate dela. 

Vzdrževalec (m/ž)

Vaše naloge bodo:

- izvajanje delovnih nalogov po sobah hotelov, apartmajev in kampu,       
-  izvajanje manjših popravil po hotelu, v apartmajih in v bazenskem kompleksu,
- opravljanje tekočega vzdrževanja,
- pripravljanje notranjih in zunanjih objektov,
- izvedba enostavnih projektov elektro, strojne in gradbene stroke,
- skrb po preventivnem in kurativnem vzdrževanju energetskih postaj,
- vzdrževanje bazenske tehnike in priprave kopalne vode,
- vzdrževanje in odprava napak na prezračevalnih napravah in komunalnih sistemih.

Pričakovanja:
 • vsaj IV. ali V. stopnjo izobrazbe - strojne smeri,
 • zaželene izkušnje na podobnih delovnih mestih,
 • samostojnost,
 • fleksibilnost,
 • iznajdljivost,
 • samoiniciativnost.

Čistilka - sobarica (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • Čiščenje in urejanje hotelski sob, apartmajev,
 • Nameščanje hotelskih standardov in propagandnega materiala,
 • Skrb za minibar,
 • Javljanje tehničnih napak v sobah,
 • Vodenje evidenc različnega drobnega materiala,
 • Urejanje delovnega okoljaPričakovanja:

 • Zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih
 • Prijaznost in gostoljubnost
 • Smisel za red in čistočo
 • Natančnost in urejenost

Kuhar (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • samostojna priprava in kreiranje jedi v penzionski ponudbi,
 • skrb za kakovost in ustreznost pripravljene hrane,
 • skrb za pravilno shranjevanje živil,
 • upoštevanje navodil in normativov s področja kuhinje,
 • čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin.

Pričakovanja:
 • zaključena vsaj III. stopnja izobrazbe,
 • veselje do dela timu,
 • samostojnost pri pripravi jedi,
 • komunikativnst, prijaznost in odgovornost.

Receptor (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • Prijazen sprejem gostov in ponudba storitev (»check in«),
 • Predstavitev wellness ponudbe in skrb za dobro počutje gostov,
 • posredovanje informacij o dogajanjih in ponudbi v kraju in okolici,
 • zaključevanje in obračunavanje storitev (»check out«)
 • izvajanje standardov, navodil in normativov recepcijskih storitev.


Pričakovanja:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe,
 • aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (angleščina/nemščina ali angleščina/ italijanščina in osnovno znanje tretjega tujega jezika v izboru teh treh),
 • obvladovanje dela z računalnikom,
 • veselje do dela z ljudmi

 Natakar (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • sprejem in svetovanje gostom glede ponudbe,
 • kakovostna in ažurna postrežba,
 • prevzem naročil in obračun storitev,
 • skrb za urejenost delovna mesta,
 • izvajanje standardov, navodil in normativov s področja strežbe.
Pričakovanja:
 • vsaj 3 mesece delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenščine,
 • znanje tujih jezikov predstavlja prednost,
 • vljudnost in ustrežljivost do gostov,
 • veselje do dela z ljudmi.

Nudimo:

Zaposlitev za določen čas, z željo po dolgoročnem sodelovanju, delo v prijetnem okolju in dobre delovne pogoje, strokovno izpopolnjevanje in karierni razvoj.

Novemu sodelavcu bomo poleg rednega plačila in stimulacije zagotovili tudi bogat nabor ostalih ugodnosti v sklopu skupine Term Olimia.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem zapisu, ste motivirani in imate ustrezne kompetence, vas vabimo, da nas v to prepričate ter se pridružite uspešni in pozitivni ekipi z močno vizijo.

Vašo prijavo skupaj z življenjepisom pošljite na kariera@terme-olimia.com.

Veselimo se vašega zanimanja in priložnosti sodelovanja.

kadrovske štipendije

V Termah Olimia se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed naših temeljnih vrednot. Da bomo tudi v prihodnje uresničevali zastavljene cilje, vabimo mlade, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

Štipendistu ali štipendistki Term Olimia bo poleg finančne podpore omogočena tudi pomoč pri pripravi seminarskih nalog. Prav tako bo imel/-a priložnost spoznati bodoče delovno okolje in sodelavce ter si v okviru študentskega dela pridobiti nove delovne izkušnje.

Štipendija obsega:

 • osnovno štipendijo (ki je odvisna od letnika),
 • dodatek za učni uspeh,
 • dodatek za oceno mentorja.

Štipendiramo naslednje poklice:

 • kuhar,
 • natakar,
 • slaščičar,
 • pek,
 • gastronomski tehnik,
 • organizator v gostinstvu in turizmu.

Prijava naj vsebuje:

 • prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja,
 • življenjepis,
 • zadnje šolsko spričevalo,
 • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2019/2020 (če ga še nimate, ga lahko pošljete naknadno),
 • priznanja in pohvale za dosežke,
 • izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije.

Postanite del uspešne ekipe!
Ekipe Term Olimia.

Razpis za kadrovske štipendije je stalen, prijave sprejemamo ves čas na elektronski naslov kariera@terme-olimia.com ali po pošti na naslov:

Terme Olimia d.d.
Kadrovska služba
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

Obrazec za zaposlitev

Osebni podatki

Izkušnje in življenjepis