Rezervirajte online

Zeleni ključ

SPOŠTUJEMO TE, NARAVA!

V Termah Olimia se zavedamo pomena varovanja narave in si v skladu s tem prizadevamo za ohranjanje zdravega in čistega okolja. Varčno ravnanje nas usmerja k zastavljenemu cilju: ohraniti naravno okolje, ki plemeniti našo ponudbo. Naša prednost je v tem, da vse okoljske vidike na celovit način vključujemo na eni strani v obstoječe procese, na drugi pa v razvojne in investicijske projekte. Zavedamo se pomembnosti spoštovanja okolja – včeraj, danes in jutri.

TRAJNOSTNI ZNAK ZELENI KLJUČ

V letu 2022 smo pridobili trajnostni znak Zeleni ključ, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Pridobljen standard pomeni zavezanost podjetja k spoštovanju strogih kriterijev, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. 

V procese uresničevanja okoljske politike so vpeti vsi zaposleni, k varovanju okolja pa vljudno vabimo tudi vas, cenjene goste. Z željo po lepši prihodnosti se na vas obračamo s prošnjo, da ločujete odpadke v zato posebej namenjenih posodah, varčujete z vodo in energijo ter uporabljate trajnostne načine prevoza.

Narava nam bo za preudarno ravnanje in našo ekološko ozaveščenost zagotovo hvaležna!

ZELENI KLJUČ ODPIRA VRATA LEPŠE PRIHODNOSTI!

Kaj pomeni zeleni ključ v Termah Olimia? Pomeni, da aktivno, učinkovito in organizirano izboljšujemo svoje trajnostno poslovanje. KAKO, se sprašujete? To je zgolj 5 naših prizadevanj:

  1. Imamo varčne straniščne splakovalnike in upravljamo pretok vode v hotelskih objektih.
  2. Zelene površine zalivamo z zavrženo bazensko vodo.
  3. Vgrajujemo varčne pomivalne in pralne stroje.
  4. Spremljamo količine odvržene hrane in odpadkov.
  5. Uporabljamo biorazgradljivo ali stekleno embalažo.

EMISIJE < TERME OLIMIA

V letu 2021 smo celovito obnovili in razširili kotlovnico na biomaso. Investicija nam prinaša nižje stroške na področju zagotavljanja toplotne energije po objektih termalnega kompleksa, hkrati pa zmanjšujemo emisije in negativni vpliv tako na naselja v okolici kot na sam turistični kompleks.

TERME OLIMIA – DOM VSEH, KI NAM JE MAR

Trudimo se, da s svojim delovanjem na vsakem koraku pokažemo naravi, da smo na njeni strani. Vozni park električnih vozil, sistem pametnih sob, nakup živil v rifuznih pakiranjih … Bodite na njeni strani tudi vi! Poskrbite, da v času svojega oddiha pri nas pokažete spoštovanje do nje, izposodite si kolo, privoščite počitek tudi svojemu avtomobilu. Narava nam bo hvaležna!