Splošna pravila

Wellcard klub Term Olimia

 1. Wellcard Term Olimia lahko pridobi vsaka fizična oseba. Pravna oseba Wellcard Term Olimia ne more pridobiti.
 2. Vsaka fizična oseba, ki izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest, pridobi brezplačno personalizirano plastificirano Wellcard kartico s svojo številko. Pristopno izjavo je mogoče izpolniti tudi na spletni strani www.terme-olimia.com, vendar v tem primeru izdajatelj pošlje kartico v 30 dneh od dneva prijave na naslov prosilca oštevilčeno personalizirano plastificirano kartico, ki je brezplačna.
 3. Zbiranje točk ugodnosti in koriščenje nagradnih bonov je možno na vseh prodajnih mestih, ko dosežete minimalno 20 točk.
 4. Točke ugodnosti je možno pridobiti takoj ob nakupu. Kasnejši vpis ni možen, zato ob vsakem plačilu storitev predložite vašo kartico.
 5. Brez predložitve kartice ob vsakem plačilu storitve ni možno upoštevati ugodnosti, ki jih sicer ta kartica prinaša.
 6. Število vaših točk ugodnosti lahko preverite na vsakem prodajnem mestu in na spletni strani www.terme-olimia.com.
 7. Točke se zbirajo skozi obdobje enega leta od dneva vašega prvega nakupa.
 8. Nagradne bone je možno izkoristiti šele ob vašem nakupu naslednjega dne.
 9. Ustvarjeni nagradni bon je potrebno izkoristiti v roku 12 mesecev.
 10. Na nagradni bon ni možno pridobiti točk ali ga zamenjati za gotovino.  
 11. Pri nakupu darilnega bona je prav tako možno pridobivati točke ugodnosti. Ustvarjeni nagradni bon ne morete izkoristiti za nakup darilnega bona.
 12. Pri nakupu kuponov Term Olimia ni možno pridobivati točk ugodnosti, prav tako ustvarjenega nagradnega bona ne morete izkoristiti za nakup kuponov.
 13. Točk ugodnosti ni možno pridobivati pri nakupu trgovskega blaga.
 14. Pri nakupu lahko izkoristite poljubno višino nagradnega bona na način, da je ostanek za plačilo minimalno 1 EUR.
 15. Kartica je prenosljiva na ožje družinske člane.
 16. Če na kartico Wellcard dve leti ni zabeležen noben nakup, pridobi status neaktivne kartice. Takšno kartico ima izdajatelj pravico preklicati, ne da bi o tem obvestil imetnika kartice.
 17. Kartica ugodnosti ne velja za ponudbe, ki to posebej označujejo in za posebne kartičarske akcije. Popusti se ne seštevajo.
 18. Kartica velja izključno pri plačilu storitev v Termah Olimia in ne pri koriščenju storitev prek posrednikov (turistične agencije, prodajni zastopniki…) ali drugih spletnih portalov, ki niso last Term Olimia.
 19. Imetnik kartice mora izdajatelju pisno, v roku 8 dni od dneva spremembe, posredovati vse spremenjene osebne podatke. Imetnik soglaša, da izdajatelj pridobljene osebne podatke iz pristopne izjave uporablja za potrebe poslovanja z Wellcard kartico. Pridobljene podatke bo izdajatelj uporabljal in varoval skladno z določili ZVOP 1 −Zakona o varstvu osebnih podatkov. Imetnik soglaša, da izdajatelj osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, e-mail, GSM številko ) uporablja tudi za naslednje namene: 1. neposrednega trženja storitev Term Olimia in Term Tuhelj (vsi imetniki prejmejo enako ponudbo), 2. proučevanje nakupnih navad na podlagi podatkov o koriščenju storitev, povpraševanj in nakupa izdelkov ter posledično ciljnega trženja (imetniki prejmejo različne, posebej oblikovane in prilagojene ponudbe ter ugodnosti). Na podlagi tega je imetnih upravičen do posebnih prilagojenih ponudb in ugodnosti.
 20. Imetnik Wellcard kartice lahko kadarkoli pisno prekliče posamezno privolitev in zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in s tem   izgubi prednosti, ki izhajajo iz privolitve. Pisni preklic privolitve imetnik lahko posreduje na naslov: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek s pripisom Wellcard klub ali na e-mail naslov klub@terme-olimia.com. Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.
 21. Izgubo ali krajo kartice ugodnosti prijavite neposredno na sedež podjetja Terme Olimia d.d, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek. Izdajatelj bo najpozneje v 60 dneh po prejemu prijave poslal novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali ukradene kartice se prenesejo na novo. Stara kartica se blokira.
 22. Terme Olimia ne prevzema odgovornosti za neunovčene točke na izgubljenih ali ukradenih karticah.
 23. Kartica je brezplačna. Izdajatelj in lastnik kartice je družba Terme Olimia d.d.. S koriščenjem kartice uporabnik dovoli izdajatelju zbiranje informacij o koriščenju storitev v Termah Olimia d.d. ter uporabo teh podatkov v namene marketinga. Izdajatelj se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal v skladu z določili Zakona o varstvu podatkov.
 24. Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja pravil. Vse spremembe so javno objavljene na internetni strani www.terme-olimia.com. Če uporabnik uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja.
 25. Vse zbrane pristopne izjave in vsi ostali zbrani osebni podatki se arhivirajo in dopolnjujejo v zbirki osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1 za kar je zadolžen vodja nastanitev.
 26. Za vsako zbirko osebnih podatkov se formira katalog zbirke osebnih podatkov, ki vsebuje vse podatke določene v 26.členu ZVOP-1 in se na ustrezen način posredujev register državnemu nadzornemu organu.
  V primeru zahteve posameznika se klub privolitvi osebni podatki izbrišejo in preneha s pošiljanjem ponudb in informacij.
 27. Wellcardu Term Olimia smo 28. 3. 2022 pridružili ugodnosti Term Tuhelj in obratno, Wellcardu Term Tuhelj smo pridružili ugodnosti Term Olimia.